Ampel WINGG is een provinciaal mobiel team dat werkt voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen, én met hun omgeving. Het team
tracht zowel de familie als de professionals rond het kind/de jongere sterker te maken in het omgaan
met moeilijk gedrag of psychi(atri)sche problemen. Ter versterking van onze werking werven wij aan:
1 medewerkers mobiel team Ampel WINGG (care) – onbepaalde duur - in totaal voor 0,5 VTE

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Binnen het mobiel team Ampel WINGG werken medewerkers in verschillende zorgprogramma’s. Meer
info over deze programma’s is terug te vinden op www.wingg.be. Met deze vacature zijn we op zoek
naar een medewerker voor Care.


Algemeen

 • Je werkt mobiel en je gaat ter plaatse, in de verschillende contexten van een cliënt, waar die zich
  ook bevindt in de provincie West-Vlaanderen.
 • Je neemt deel aan de (twee)wekelijkse teamvergaderingen, intervisiemomenten en werkgroepen.
  Care
 • Binnen het zorgprogramma ‘CARE’ loop je langdurige en diepgaande trajecten. Je maakt een
  grondige beeldvorming en analyse van de vastgelopen situatie. Je bent een ‘ontstaansbegrijper’
  en een ‘ontrafelaar’ die gemakkelijk patronen ziet in complexe zaken. Je helpt de zorg- en
  ondersteuningsnoden van kinderen en jongeren te vertalen naar de thuiscontext, leefgroep en/of
  op school.
 • Je staat in voor beeldvorming van cliënten, maar vooral voor advies aan en
  coaching/ondersteuning van hun omgeving (zowel natuurlijk als professioneel netwerk). Je tracht
  de omgeving te versterken in emotionele beschikbaarheid, in het begrijpen van dynamieken en
  gedrag en in het zich afstemmen op basale emotionele noden. Eerder dan zelf over te nemen,
  probeer je ondersteuners te coachen, omgevingen met elkaar te verbinden en te laten
  samenwerken in een stevig ondersteuningsnetwerk.
 • Je bent een doorzetter die ook op moeilijke momenten bruggen bouwt en samenwerking versterkt
  tussen de verschillende betrokken partners (familie, school, organisatie).
  Jobgerelateerde competenties
 • Je hebt een boon voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en problemen met
  hun geestelijke gezondheid, én voor de mensen uit de omgeving van deze kwetsbare cliënten.
 • Je beschikt over een master/bachelordiploma in de menswetenschappen.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke
  beperking en/of psychische kwetsbaarheid en/of in het werken met hun omgeving. (master : max.
  5 jaar ervaring, Bachelor : max. 15 jaar ervaring)
 • Je hebt handicapspecifieke kennis en/of inzicht in psychische en psychiatrische problematieken.
 • Kennis hebben van het ontwikkelingsdynamisch kader van emotionele ontwikkeling (A. Došen) en
  dit kunnen omzetten naar de praktijk is een groot pluspunt.

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent een rasechte teamspeler (zowel multidisciplinair als intersectoraal). Je bent een
  ‘samenbrenger’ die er van houdt om mensen met elkaar in contact en verbinding te brengen.
 • Je neemt graag initiatief en kan ook zelfstandig werken. Je bent een ‘planmaker’ die altijd heel
  efficiënt op je doel afgaat.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je blinkt uit in empathisch
  luisteren en bent vaak de ‘vertrouweling’ in een gezelschap. Je bent een bruggenbouwer en soms
  ook bemiddelaar (waar nodig).
 • Je bent stressbestendig en kan ageren in crisissituaties. Je durft beroep doen op en je bent ook zelf
  ondersteunend naar collega’s in moeilijke situaties.
 • Je kan je vlot aanpassen aan veranderende verwachtingen en omstandigheden in trajecten. Je bent
  in staat om je agenda zelf te beheren en flexibel te schakelen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
  Aanbod
 • Een boeiende en uitdagende job waar het nemen van verantwoordelijkheid sterk gestimuleerd en
  gewaardeerd wordt.
 • Je landt in een ervaren team van collega’s die tijd en ruimte zullen maken om jou te introduceren,
  coachen en ondersteunen.
 • Een contract van onbepaalde duur met een tewerkstellingsgraad van minimum 50%.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
 • Verloning conform de gangbare loonbarema’s (IFIC 16 of IFIC 14) met overname van relevante
  anciënniteit met een max. 5 jr. anciënniteit voor een master, en met een max. 15 jr. anciënniteit
  voor een bachelor.
 • Contract en standplaats: CGG Prisma, Reigerlostraat 59-61, 8730 Beernem

  Interesse?

  Stuur uw motivatiebrief met CV tegen uiterlijk 15 september 2024 naar Jeroen Portois van CGG Prisma
  (directie@cggprisma.be).
  We werken binnen ons team graag vanuit de talentenvisie van Luk Dewulf. We vragen jou ook om –
  naast je motivatiebrief en CV – een ingevulde talententest van Luk Dewulf door te mailen (te
  downloaden via https://www.andersdenken.nu/wp-content/uploads/2017/04/25talententest.pdf).
  Bijkomende informatie kan worden opgevraagd bij Lien Claes op lien.claes@wingg.be of 0488 827 834
  of bij Eveline De Windt op eveline.dewindt@wingg.be of 0488 82 76 86.

Ampel WINGG is een provinciaal mobiel team dat werkt voor kinderen en jongeren met eenverstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen, én met hun omgeving. Het teamtracht zowel de famili...

Posted 4 weeks ago

Zorggroep Multiversum

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.

Knoop, is het cluster dat zich richt naar personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische
en/of gedragsproblemen. Knoop biedt behandeling aan 60 (jong) volwassenen met een licht tot matig
verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Er wordt behandeling op maat
geboden en dit binnen een gestructureerd ortho-agogisch klimaat. De knoop bestaat, residentieel, uit 4 sub-
eenheden: een gesloten opname-eenheid, een open opname-eenheid, een heropname-eenheid en het GAUZZ
project. De visie stoelt op een integratieve en holistische ortho-agogiek.

GAUZZ, het centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid, richt zich naar
kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. In dit cluster zijn we op zoek naar een
orthopedagoog/ psycholoog en dit voor de groep kinderen. De centrale doelstelling bij Gauzz is de
levenskwaliteit van de kinderen/jongere en zijn omgeving te verbeteren.

Daartoe trachten we de gedragsproblemen te verminderen en bieden we ontwikkelingsgerichte revalidatie. De jongeren worden in
twee units behandeld: de ene unit bestaat uit kinderen tussen de 6 en de 15 jaar en de andere uit jongeren
tussen de 16 en de 25 jaar. De kinderen en jongeren vertonen ernstige gedragsproblemen en hebben een licht,
matig tot ernstig verstandelijke beperking. Het residentieel luik van Gauzz maakt deel uit van het cluster
verstandelijke beperking.

Jouw functie

- Je zorgt voor de observatie, behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen (tussen de 6 en
de 15 jaar) met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen /
gedragsproblemen. In samenspraak met het interdisciplinair team sta je in voor de coördinatie van
een ortho-agogisch milieu en behandeling waarin rekening gehouden wordt met de totaliteit van het
kind met een verstandelijke beperking.

- Er is samenwerking tussen de andere afdelingen binnen het cluster verstandelijke beperking

- Als orthopedagoog / psycholoog ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van de behandeling en
het betrekken van de context.

- Je zal voornamelijk tewerkgesteld worden op Gauzz A (de groep met kinderen).

Jouw profiel

Je beschikt over een diploma licentiaat/master in de klinische psychologie of de orthopedagogiek;

Ervaring in de intramurale GGZ aanbevolen;

- Als basishouding wordt er vertrokken vanuit een integratieve en holistische ortho-agogiek waarbij we
terugvallen op het werk van Dosen, Heykoop, ….;

- Je werkt op een enthousiaste manier met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking met
een complexe psychiatrische problematiek;

- Je werkt graag samen in interdisciplinair teamverband;

- Je bent flexibel en communicatief ingesteld;

- Je kan zelfstandig werken met individuele patiënten en in groep;

- Je herkent je in het DNA van iedere Multiversum medewerker: we staan waarderend, met goesting, daadkrachtig en wendbaar in ons werk!

Jouw voordelen

Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening
en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op een gezonde en
zorgzame werkomgeving. Verder bieden we je:

- Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief.

- Een contract van onbepaalde duur met een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (ific 16) en overname relevante anciënniteit.

- Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13 arbeidsduurverminderingsdagen.

- Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering.

- Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden.

- Een mogelijkheid tot fietsleasing

- Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding.

Interesse?

We horen graag van je! Solliciteren kan snel en eenvoudig via de knop met CV en motivatiebrief tot en met 14
juli 2024, voor bijkomende informatie kan u terecht bij Willem De Muer, zorgmanager,
willem.demuer@multiversum.broedersvanliefde.be , tel. 03/440.68.50

Zorggroep MultiversumZorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn ervoor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden profession...

Posted 1 month ago

Onze missie

Het Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar een permanente verbetering van
de levenskwaliteit voor onze cliënten door het creëren van een groeibevorderend klimaat in een huiselijke sfeer van
samenleven, waar ze door onze medewerkers worden omringd met zorg op maat in verbondenheid met hun
leefwereld.
Hiervoor zijn we binnen de sociaalpedagogische dienst op zoek naar een:

Je opdracht

Als orthopedagoog sta je onze cliënten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg
voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je
brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de
nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.
Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:

 • jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij volwassenen met
  een verstandelijke beperking en hoe je hier mee omgaat;
 • samen met je collega’s breng je de wensen en noden van onze cliënten in kaart, diagnosticeer je het
  probleemveld en stel je in overleg met elke cliënt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
 • je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan
  in een interdisciplinaire context;
 • je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel
  ondersteuningsplan in al zijn facetten;
 • naast de zorg voor onze cliënten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
 • je ondersteunt en adviseert collega’s vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
 • je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de
  deskundigheidsbevordering van het team;

Je profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een
orthopedagogische grondhouding en een inclusieve visie.
Je denkt en handelt methodisch en je analyseert gedragingen vanuit diverse (theoretische) invalshoeken.
Je werkt graag projectmatig en je plant en organiseert de verschillende stappen in het individueel
ondersteuningsplan.
Je werkt zelfstandig in teamverband, je bent inventief en je kan snel initiatief nemen als het moet.
Je werkt vlot samen met anderen, ook over sectoren heen.
Je motiveert en begeleidt collega’s en je werkt graag met hen samen in hetzelfde bureel.
Je ontwikkelt je expertise door zelfstudie, door ervaringsuitwisseling in dialoog met je collega’s en door het opvolgen
van nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking.

Je hebt een master in de pedagogische wetenschappen. Een eerste werkervaring met personen met een
verstandelijke beperking is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Je kan vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, PPT) en je hebt nieuwe online-
applicaties (Zorg Online, …) snel onder de knie.

Ons aanbod

Je komt terecht in een geëngageerd team van orthopedagogen waarin je verder kan ontplooien.
Je werkveld is gevarieerd: van ambulant over semi-residentieel tot residentieel, doelgroep volwassenen, van lichte tot
ernstig verstandelijke beperking met mogelijks bijkomende beperkingen.
We bieden je een voltijdse job 38/38 voor onbepaalde duur volgens barema L1 (licentiaat/master) van Paritair Comité
319.01 al naargelang je ervaring.
Je kan rekenen op een flexibele arbeidsregeling. Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af.
We bieden een aantrekkelijke verlofregeling met extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en je wordt vergoed voor dienstverplaatsingen.
Je kan beschikken over een laptop en een smartphone.
Plaats van tewerkstelling
Sociaalpedagogische dienst KATR!NAHOF, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen.

Interesse ?

Stuur dan snel je motivatiebrief en CV via e-mail naar ruth.malfliet@katrinahof.be; GSM: 0492 23 35 13.
Als je kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we je uit voor een eerste ronde met een schriftelijke proef. Indien je
slaagt, word je uitgenodigd voor een tweede ronde met een mondeling gesprek.
Als jij de kandidaat bent die we zoeken, word je onze nieuwe collega!

Onze missieHet Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen meteen verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar ...

Posted 2 months ago

Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en
volwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op
maat vormen de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen

verspreid over de hele Noorderkempen.
Vzw Mekanders werft aan
Orthopedagoog M/V/X (40/40)
Contract van onbepaalde duur

Opdracht:

 • Je staat in voor de orthopedagogische ondersteuning van verschillende teams (drie
  woonhuizen en een mobiele dienst)
 • Je volgt het hulpverleningstraject van de cliënten van je afdeling op.
 • Je coacht en ondersteunt de teamcoaches en de medewerkers om aan cliënten een
  kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden volgens de visie van Mekanders.
 • Je staat mee in voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en het implementeren van de
  orthopedagogische visie.
  Profiel:
 • Je bent een enthousiaste en gedreven collega die meebouwt aan een positieve sfeer
 • Je bent veerkrachtig en hebt voldoende persoonlijke maturiteit
 • Je kunt zelfstandig werken, creatief denken en initiatief nemen
 • Je bent een teamspeler en kan vlot samenwerken met anderen
 • Je beschikt over sterke communicatieve, verbindende en coachende vaardigheden en bent
  sociaal vaardig
 • Je kan op een methodische manier denken en handelen
 • Je kan een analyse maken op basis van verschillende theoretische invalshoeken
 • Je kan plannen en organiseren, motiveren en begeleiden
 • Je hebt ervaring in de ondersteuning van personen met een handicap
 • Je bent vertrouwd met nieuwe tendensen in de zorg voor personen met een handicap
 • Je hebt gedegen kennis over diverse handicaps, de theoretische kaders inzake emotionele
  ontwikkeling en kwaliteit van leven
 • Kennis van ASS, hechtingsproblematiek, dubbeldiagnose, psychiatrische ziektebeelden is een
  meerwaarde
 • Je beschikt over de nodige administratieve en computervaardigheden
 • Je bent minstens in het bezit van een diploma master/licentiaat in de pedagogische
  wetenschappen
 • Je bent in het bezit van een eigen wagen en rijbewijs B
  Ons aanbod:
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (40/40)
 • Verloning afhankelijk van je diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s
  van paritair comité 319.01
 • Bijkomende verlofdagen vanaf 35 jaar
 • Vergoeding voor woon-werkverkeer en verplaatsingen in dienstverband (met wagen of fiets)
 • Maaltijdcheques
 • Benefits@work
 • GSM en laptop ter beschikking
 • Een boeiende en uitdagende job in een aangename werkomgeving
 • Samenwerken met 2 collega-orthopedagogen in een staffunctie
 • Indiensttreding vanaf augustus ‘24.

Heb je vragen en wil je graag wat meer uitleg over deze vacature? Hiervoor kan je terecht bij
Annemie Vandebriel, pedagogisch directeur, of Betty Buyens, personeelsdirecteur, 014/44.83.73
Geïnteresseerd? Stuur vóór 20.06.2024 je gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae
naar Betty Buyens, personeelsdirecteur, betty.buyens@mekanders.be
Sollicitatiegesprekken worden gepland in de eerste week van juli.

Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen envolwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg opmaat vormen de rode draad doorheen onze orga...