Webinars u aangeboden door VVO in 2024

“Mijn cliënt krijgt dementie, wat nu?

Steeds meer cliënten met een verstandelijke beperking of autisme krijgen dementie. Het stelt je ook als orthopedagoog voor een nieuwe opdracht. Het stimuleren en ontwikkelen, waar we voor werden opgeleid, moet plaats maken voor… Ja, voor wat?

In deze webinar gaan we in op hoe je als orthopedagoog je team kan ondersteunen in het omgaan met cliënten die dementie krijgen. Daar komt heel wat bij kijken. We hebben het concreet over preventie en differentiaal-diagnostiek; hoe je medewerkers, families, (mede-)-cliënten informeren; een persoons- en belevingsgerichte houding stimuleren; hoe de omgeving aanpassen of omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag; het levenseinde voorbereiden; stilstaan bij de impact; overleg met directies, coördinatoren, artsen; externe expertise zoeken; …

“Praktijkvoorbeeld van een allround begeleiding van ADHD: welke sporen komen samen in ons treinstation?

Over de zin (of onzin) om in te zetten op het spoor van de persoon met ADHD….

Over de zin (of onzin) om in te zetten op het spoor van de omgeving van de persoon met ADHD….

In deze webinar gaan we in op hoe we de internationale richtlijnen rond de behandeling van ADHD vertalen in een setting als het CAR. Welke methodieken, werkvormen, materialen gebruiken we? Het belooft een praktisch webinar te worden met bruikbare tips en trics voor het werkveld!”

Mijn rol als ortho in teams: sturen, inspireren, coachen”

Teams en hun coaching maar ook vanuit de bril van een ortho die niet per se leidinggevende is van dat team. Tenzij als het over visie gaat, want ongeacht de formele rol zit daar natuurlijk wel iets sturends achter voor een ortho: sturen op visie….

Als ortho moet je van meerdere markten thuis zijn. Uiteraard is de expertise rond doelgroepen, beeldvorming, enz. broodnodig. Meestal moet je mensen ook in beweging krijgen, ‘mee’ krijgen: teams en de leden van die teams. Ideaal is wanneer het team zelf ideeën naar voor brengt en in een plan giet, en ook een aanpak co-creëren is heel fijn voor alle partijen. Waar het stroever loopt of waar mensen ‘uitgeprobeerd’ zijn, beschik je best over nog andere skills als je de kaart van de cliënt wil blijven trekken. Wat kan je daarin helpen? Wat zijn kenmerken van teams waar je je kan op baseren?

Deze kant in onze rol als ortho, daar willen we het nu eens een hele avond over hebben. En dat doen we met vragen en insteken van deelnemers, daarom voorzien we deze keer drie uur in de plaats van twee.

Via onderstaande knop kan je de webinars uit het verleden raadplegen en bekijken. Let op: sommige webinars verdwijnen automatisch na 3 maand. 

Webinars herbekijken

Toekomstige Webinars

Interesse in één van de toekomstige webinars? Inschrijven kan via onderstaande knop.

Inschrijven