Info aanmelden

Zowel orthopedagogen als andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd omzich aan te melden bij VVO vzw. Onderstaande tabel maakt u wegwijs in de verschillende aanmeldmodaliteiten.

Abonnement
VVO tijdschrift
Registratie
VVO vzw
Mogelijkheid tot erkenning
klinisch
orthopedagoog?

Voor Wie ?

Organisaties image_001 image_002 image_002
Niet- orthopedagogen image_001 image_002 image_002
Studenten orthopedagogiek image_001 image_002 image_002
Masters en licentiaten in de orthopedagogiek image_001 image_001 image_001

Wat wordt er verwacht?

Onderschrijven deontologische code VVO vzw image_002 image_001 image_001

Wat krijg je?

VVO-tijdschrift image_001 image_001 image_001
Voordelen op
studiedagen
image_002 image_001 image_001
Belangen-
behartiging
image_002 image_001 image_001
Netwerken image_002 image_001 image_001
Registratie-
nummer VVO vzw
image_002 image_001 image_001
Ondersteuning bij aanvraag erkenning klinisch orthopedagoog image_002 image_002 image_001
Jaarlijkse
Bijdrage
€75 *
€40 (studenten) *
€75* Op heden nog
niet mogelijk

* Schrijf het lid- of abonnementsgeld (75 EUR of 40 EUR voor studenten) over via https://vvo.be/je-lidmaatschap/ of op rekeningnummer BE79 0011 0801 4933 met als mededeling “VVO-aanmelding (naam persoon of organisatie)”

* Voor de leden en organisaties werd het lid- of abonnementsgeld verhoogd naar 75 EUR. Voor studenten werd het verhoogd naar 40 EUR.

Meld je nu aan!

Jouw organisatie| Als zelfstandige | … aanmelden
Als student| … aanmelden

Belang van registratie en erkenning

Aanmelding bij VVO vzw biedt orthopedagogen de kans om zich te registreren bij de beroepsvereniging VVO vzw. Geregistreerde orthopedagogen ontvangen een registratienummer van VVO vzw.

Als de wet tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen in de praktijk van kracht wordt, betekent dit dat elke master in de orthopedagogiek een vraag tot erkenning kan indienen. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld terugbetaling. De VVO zal de formaliteiten van deze erkenning opnemen voor de collega’s die bij de vereniging geregistreerd zijn.

Door de registratie en erkenning kan VVO vzw ook een beter zicht krijgen op het aantal klinisch orthopedagogen en kan een verwijzingssysteem op punt gesteld worden. Zo komt de orthopedagogische hulpverlening meer in beeld en kan er gemakkelijker gewerkt worden aan een duidelijke profilering. De registratie bij VVO vzw en daaropvolgende erkenning bieden tevens een kwaliteitslabel. De collega’s die geregistreerd zijn voldoen per definitie aan een aantal noodzakelijke voorwaarden om te kunnen spreken van aanbieders van kwaliteitsvolle orthopedagogische hulpverlening.