Functieomschrijving

De afdeling De Zeilen 2 van het PZ Asster heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in
de residentiële psychiatrische hulpverlening voor de doelgroep volwassenen met een verstandelijke
beperking en een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen. Om de kwalitatieve (semi-)
residentiële zorg & behandeling voor deze doelgroep te continueren zoeken wij een enthousiaste en
gedreven master (60%, vervangingscontract).
Als lid van het interdisciplinaire team bent u mede verantwoordelijk voor het therapeutisch aanbod:
- U biedt informatieve, begeleidende en therapeutische sessies aan, zowel individueel als aan de
familiale en professionele context, passend voor de doelgroep en de diverse problematieken.
- U stuurt mee het behandelaanbod aan, waarbij persoonsgerichte (wetenschappelijk
onderbouwde) kwaliteit van zorg voorop staat.
- U biedt behandelingsexpertise aan onze partners in de zorg. De Zeilen 2 is een schakel in het
zorgcircuit voor deze doelgroep.
- U ondersteunt het team en individuele medewerkers, maar tevens het therapeutisch proces op
de afdeling door gerichte interventies, zowel individueel als in groep.
- U werkt mee aan de verdere visie en concrete uitbouw van enerzijds de specifieke kwalitatieve
behandeling, en anderzijds aan de rol van de afdeling in het bredere netwerk.
- U neemt een functioneel leidinggevende taak op, en in het kader van deze rol maakt U ook deel
uit van het kernteam van De Zeilen 2.
Functieprofiel
-U bent klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, met visum, erkenning, en voor de klinisch
psycholoog ingeschreven bij de psychologencommissie.
-U heeft een therapie-opleiding gevolgd of u bent toe bereid, met voorkeur voor systeemtherapie
of gedragstherapie.
-U heeft affiniteit/ervaring met de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking en
een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen en de begeleiding van hun context.
-U heeft ervaring in het uitvoeren van psychotherapeutische interventies bij volwassenen met een
dubbele diagnose.
-U kan inhoud en processen implementeren in teams, met aandacht voor enerzijds gedragenheid
en anderzijds resultaat.
-U werkt vlot constructief samen in een ruime interdisciplinaire omgeving.
- U neemt gemakkelijk initiatief, en stelt de cliënt en zijn context steeds voorop in uw handelen.

Aanbod
 Tewerkstellingspercentage: 60%
 Campus: Melveren
 Startdatum: asap
 Contract: bepaalde duur
 Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
 Een zeer boeiende job in een enthousiast team met ruimte voor ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden
 Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis
hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, …)

Meer weten?
Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
 Yentl Jeuris, afdelingshoofd (011/ 788 620 - yentl.jeuris@asster.be)
 Tom Smets, orthopedagoog (011/ 788 652 - tom.smets@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
 Kelly Absillis, HR-medewerker (011/788 159 – Kelly.Absillis@Asster.be)

Zin in een uitdaging?
Solliciteer dan zeker online via onze jobsite [asster.hro.be] en voeg
je motivatiebrief en CV toe!
Je kan solliciteren tot en met 22.12.2023

FunctieomschrijvingDe afdeling De Zeilen 2 van het PZ Asster heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd inde residentiële psychiatrische hulpverlening voor de doelgroep volwassenen met een ...

Eyckerheyde zoekt een pedagoog (30,4/38 ste ) met een hart voor jongeren en volwassenen met een
complexe zorgvraag (ernstig, diep verstandelijke handicap en bijkomende uitdagingen).
Ons doel is om de dagelijkse zorg en ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele
noden van onze bewoners. Als orthopedagoog bij Huize Eyckerheyde werk je hiervoor, samen met je
collega pedagoog, nauw samen met het paramedisch team, de
verpleegkundigen, artsen, sociale dienst en leefgroepbegeleiders.
We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met de ouders/het
netwerk van onze bewoners, ook hier speel je een belangrijke rol in.Vanuit
jouw expertise biedt je handvaten en geeft advies naar implementatie. Je
vertaalt theorie naar praktijk en brengt dit ondersteunend en boeiend over op
begeleiders en andere medewerkers.
Als orthopedagoog bij Huize Eyckerheyde:

 • Ondersteun je een aantal leefgroepen en hun begeleiders bij het
  begrijpen van, en omgaan met, de specifieke behoefte van onze bewoners.
 • Denk je creatief en vernieuwend mee na over multidisciplinair denken en werken.
 • Werk je proactief aan gedrags-en ontwikkelingsproblemen door gebruik te maken van passende
  methodes en technieken.
 • Is observeren je niet onbekend: je zoekt mee naar geschikte observatielijsten sensorisch profiel,
  pijn herkennen, …., eventueel via camera- en videoanalyse.
 • Blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op vlak van wetgeving, pedagogische
  methoden en ontwikkelingen in de zorg, gericht op toepasbaarheid binnen onze organisatie.
 • Ontwikkel, implementeer en evalueer je individuele begeleidingsplannen.
 • Ben je samen met je collega verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en klimaat van Huize
  Eyckerheyde. Je adviseert eveneens bij het maken van beleidsmatige keuzes en werkt mee aan
  overkoepelende projecten op organisatieniveau.
 • Zorg je voor het borgen van informatie, waar mogelijk digitaal.
  Over jou:
 • Diploma: Je beschikt over een Licentiaat/Master pedagogische wetenschappen of psychologie
 • Je hebt een integere, geduldige en empathische benadering in omgang met
  bewoners, hun netwerk en andere medewerkers.
 • Je kijkt met respect naar de unieke behoeften en mogelijkheden van de
  bewoner.
 • Je hebt een open kijk, een proactieve houding en bent in staat om snel
  kansen en mogelijkheden te zien én te grijpen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en werkt effectief
  samen met het netwerk rond een bewoner.
 • Je bent een flexibele teamspeler met aandacht voor de visie en het DNA van
  de hele organisatie
 • Relevante ervaring met onze doelgroep is wenselijk
 • Je bent digitaal vaardig en draagt dit ook uit naar je collega’s

vzw Huize Eyckerheyde - Koningin Astridlaan 3 - 2880 Bornem (Wintam)
03 889 20 00 - www.eyckerheyde.be – BE24.2930.2295.8238

We bieden je

 • Een contract onbepaalde duur van 30,4u, het aantal uren en werkrooster kunnen in onderling
  overleg nog besproken worden
 • Verloning volgens het barema van het VAPH (barema’s PC 319.01),
  extra verlofdagen vanaf 35 jaar (volgens sector CAO PC 319.01)
 • Een boeiende job waarin geen enkele dag hetzelfde verloopt
 • Groene werkomgeving & warme, collegiale sfeer
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fiets, openbaar vervoer of
  wagen
  Plaats tewerkstelling
  Huize Eyckerheyde
  Koningin Astridlaan 3
  2880 Wintam (Bornem)

Geïnteresseerd?
Stuur zo snel mogelijk per mail je motivatiebrief en cv naar personeelsdienst@eyckerheyde.be
Huize Eyckerheyde is deskundig in de ondersteuning van volwassenen en jongeren met een complexe
zorgvraag. Momenteel ondersteunen we iets meer dan 90 bewoners, zowel jongeren als volwassenen
met een complexe zorgvraag en daarbij nood aan een basale begeleidingsstijl.
We bieden een tweede thuis zijn voor iedereen die nood heeft aan een rustig dagritme, een basale
begeleidingsstijl op maat en daarbij meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft.
Met meer dan 150 medewerkers realiseren we dagelijks de beste zorg en ondersteuning voor onze
bewoners. Zin om hier mee je steentje aan bij te dragen?
Kijk gerust al eens op www.eyckerheyde.be

Persoonlijke kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.

Eyckerheyde zoekt een pedagoog (30,4/38 ste ) met een hart voor jongeren en volwassenen met eencomplexe zorgvraag (ernstig, diep verstandelijke handicap en bijkomende uitdagingen).Ons doel is om de da...

Posted 3 months ago

Functieomschrijving:

Opdracht: Als agogisch beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van de inhoudelijke expertise die nodig is om onze cliënten deskundig te begeleiden.

Plaats in de Organisatie: Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de expertisecel.

 

Als agogisch beleidsmedewerker vervul je de volgende taken:

Agogische expertisemakelaar:

 • Je brengt de bestaande agogische expertise in kaart en ontwikkelt een systeem voor interne en externe kennisuitwisseling.
 • Je zoekt naar manieren om bestaande agogische expertise te borgen en te vertalen in interne documenten en opleidingen.
 • Je ondersteunt communities of practice (op vraag) en coördineert interne en externe outreach- en vormingsprogramma’s.
 • In samenwerking met de teams breng je vormingsbehoeften in kader die de basis vormen van het jaarlijks VTO-plan. Je houdt ook toezicht op de uitvoering ervan.

Agogisch inspirator:

 • Je volgt actief de (wetenschappelijke evidence-based) literatuur met betrekking tot het ondersteunen van personen met een beperking en vertaalt nieuwe inzichten naar bruikbare instrumenten en opleidingen voor agogische medewerkers.
 • Je geeft agogisch advies aan het directieteam op basis van je kennis en op verzoek.
 • Je vertaalt onze ondersteuningsvisie naar dagelijkse praktijkrichtlijnen.
 • Je verkent mogelijkheden om gemeenschappelijke inhoudelijke projecten met andere organisaties of onderzoeksinstellingen en coördineert stages voor studenten uit masteropleidingen.

Agogisch consulent:

 • Je speelt een actieve rol in het instroomteam en bent verantwoordelijk voor een eerste screening van kandidaat-cliënten op toeleidingscriteria.
 • Op verzoek neem je deel aan casusoverleg in geval van vastgelopen situaties of complexe zorgvragen waar een "neutrale" blik van toegevoegde waarde is. Je gaat vervolgens op zoek naar bronnen om extra expertise binnen te halen of te ontwikkelen.

Functieprofiel:

 • Je bent een facilitator en ondersteunt medewerkers enkel daar en zo lang als nodig.
 • Je bent gedreven om oplossingen te vinden voor agogische problemen en hebt geen moeite om nieuwe ondersteuningsproblematieken aan te pakken.
 • Je neemt initiatief en kunt verbanden leggen tussen verschillende perspectieven.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement en kunt evidence-based onderzoek en trends vertalen naar de praktijk.

Kennis:

 • Ruime kennis van het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking op alle levensdomeinen.
 • Specifieke kennis van het ondersteunen van cliënten met autisme, cliënten met een dubbeldiagnose en vastgelopen situaties.
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in de organisatie van de zorg.
 • Begrip van hoe medewerkers leren.
 • Kennis van kennismanagement.

Vaardigheden:

 • Overtuigingskracht en enthousiasme.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, vertrouwd met Microsoft-softwaretoepassingen.
 • Vermogen om complexe teksten of regelgeving te vertalen naar praktische toepassingen.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Analytisch denken en organiseren.

Houding:

 • Positieve houding en loyaliteit aan de missie en waarden van De Vijver vzw.
 • Respectvolle omgang met medewerkers, cliënten en hun sociale netwerk.
 • Bereidheid tot voortdurende persoonlijke ontwikkeling.
 • Constructief kritisch.
 • Samenwerken met collega's om organisatiedoelen te bereiken.

Diploma en Andere Vereisten:

 • Masterdiploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma op basis van ervaring.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs B.

Verloning en Voorwaarden:

 • 0,50 FTE (halftijds)
 • Verloning op masterniveau.
 • Als lid van de expertisecel maak je deel uit van het team dat de organisatie-permanentie waarneemt via een beurtrol.

Solliciteren: 

Solliciteer door een e-mail te sturen naar solliciteren@devijvervzw.be met vermelding van het referentienummer: 2023-10 ABM

Functieomschrijving: Opdracht: Als agogisch beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van de inhoudelijke expertise die nodig is om onze cliënten deskundig te beg...

Afdelingsverantwoordelijke NBMV


Functieomschrijving

Wingerdbloei is op zoek naar een warme, stevige, authentieke en daadkrachtige
afdelingsverantwoordelijke van onze leefgroepen Do en Wahid. In deze groepen kunnen
jongens terecht die erkend zijn als Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV) door
Fedasil tot ze meerderjarig zijn. Centraal staat het bieden van opvang, warmte en een
veilige thuishaven.
Als afdelingsverantwoordelijke kan je sturen, ben je besluitvaardig, hak je knopen door en
draag je zorg voor jouw collega’s, de jongeren en hun context en het grotere geheel. Je
coacht, inspireert, creëert een klimaat van samen verantwoordelijkheid nemen, stuurt
mensen aan in het dagdagelijkse handelen en maakt dat ze kunnen groeien en hun
competenties uitbreiden.
De afdelingsverantwoordelijke heeft een bijzondere affiniteit met ‘Nieuwe Autoriteit /
Geweldloos Verzet’ en met het inschakelen van ervaringsleren (Adventure Therapy) in
begeleidingstrajecten. Je verbindt de afdeling met de ruimere organisatie en bent de
vertegenwoordiger naar de contacten met collega’s in de ruimere sector. Je kan denken op
meso- en macroniveau.

Profiel

Je kan je vinden in de visie op hulpverlening en werkingsprincipes van Wingerdbloei
Je hebt kennis van/ervaring met jongeren met een traumatisch verleden
Je hebt affiniteit met de doelgroep NBMV en notie van verblijfsprocedures
Je bent beslissingsgericht
je bent communicatief sterk
Je kan/durft confronteren en relativeren
Je hebt voorkennis van de regelgeving jeugdhulp
Je hebt kennis van residentiële hulpverlening en wordt ingeschakeld in een
beurtrolsysteem waarbij je 1 weekend op 5 telefonisch bereikbaar bent.
Je bent in het bezit van een grote dosis liefde en humor

WINGERDBLOEI - Administratie en Directie
Waterbaan 153, 2100 Deurne
T: 03 235 55 23 / F: 03 235 55 05 / E: info@wingerdbloei.be

Aanbod


 Een boeiende, uitdagende job in een dynamische omgeving
 Voltijds contract van onbepaalde duur, in dag uren
 Flexibiliteit en zelfstandigheid, je plant zelf de agenda in
 Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
 Verloning volgens barema's PC 319.01, aangevuld met extralegale voordelen:
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsleaseplan, maaltijdcheques, GSM
abonnement, laptop, winkelkortingen,…

Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@wingerdbloei.be.  Je krijgt sowieso antwoord.
Interessante kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Afdelingsverantwoordelijke NBMV FunctieomschrijvingWingerdbloei is op zoek naar een warme, stevige, authentieke en daadkrachtigeafdelingsverantwoordelijke van onze leefgroepen Do en Wahid. In deze gr...


Heb jij ervaring als leraar in het studiedomein Maatschappij en Welzijn doorstroom of dubbele finaliteit?
Ben je in het bezit van tenminste een diploma master? Wil je terechtkomen in een dynamisch team en innovatieve omgeving?
Dan ben JIJ de medewerker die WIJ zoeken!


Wij, dat is een hecht team van collega’s binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV). We verwelkomen je graag!
POV ondersteunt provinciale scholen bij de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs waar de lerende centraal staat.

JOUW TAKENPAKKET

In onze organisatie zetten we maximaal in op competenties en talenten. Zo kan dit takenpakket op basis van jouw inbreng op maat
worden aangepast. Wij bieden je de ondersteuning om de nodige competenties te versterken.
PEDAGOGISCHE BEGELEIDING: je werkt - in team - mee aan:
† het professionaliseren van leraren van het studiedomein Maatschappij en Welzijn - doorstroom
en dubbele finaliteit met betrekking tot de cesuurdoelen en specifieke eindtermen
† het begeleiden van de vakgroepen bij het opstellen van leerlijnen tweede en derde graad
† het doen van klasbezoeken en het geven van feedback aan leraren over een krachtige leeromgeving
† het in gesprek gaan met leraren over de afstemming van handboeken en cursusmateriaal op
eindtermen en effectieve leerstrategieën

COMPETENTIES

Jobgerelateerde competenties
{ ervaring als leraar tweede of derde graad domeinspecifieke doorstroom en dubbele finaliteit strekt tot aanbeveling
{ doelgericht werken naar het versterken van leerwinst
{ ontwikkelingsgerichte feedback geven aan leraren
{ leraren stimuleren tot samenwerkend leren, tot samen ontwikkelen


COMPETENTIES

Persoonsgebonden competenties
{ empathisch vermogen
{ sterke communicatievaardigheden, zowel naar een individu als naar een groep
{ verbindend samenwerken met anderen
{ zin voor initiatief hebben
{ open-minded teamspeler
{ zelfkritisch zijn en het eigen functioneren voortdurend willen verbeteren


AANBOD
† 20% (is nog te bespreken)
† Detachering vanuit een vast benoemde opdracht met behoud van salaris en anciënniteit
† Indiensttreding vanaf 1 september 2023
† Aanvangsbegeleiding: verdere professionalisering rond de modernisering, ondersteuning en ruimte om te groeien
in je takenpakket als pedagogisch begeleider
† Extra voordelen: maaltijdcheques, woon-werkvergoeding (openbaar vervoer), kilometervergoeding
en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen, vergoeding voor kosten telefoon
† Een aantrekkelijk verlofpakket: alle schoolvakanties + 2 recupdagen
† Je bent autonoom in de organisatie van je werk
† Je krijgt een verantwoordelijkheid binnen het takenpakket en de uit te voeren projecten

PLAATS TEWERKSTELLING

Afhankelijk van de noden van je job, werk je in de scholen, thuis of op het kantoor van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in Brussel
indien je aanwezigheid vereist is voor overleg: Spaces - Tour & Taxis | Gare Maritime, Picardstraat 7, bus 100, blok 6, 1000 Brussel.


KANDIDAATSTELLING

Je stuurt een motivatiebrief en cv voor 7 juli 2023 naar griet.mathieu@pov.be
De selectieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek waarbij dieper ingegaan wordt
op de motivatiebrief, het cv en het takenpakket.

Heb jij ervaring als leraar in het studiedomein Maatschappij en Welzijn doorstroom of dubbele finaliteit?Ben je in het bezit van tenminste een diploma master? Wil je terechtkomen in een dynamisch team...

Deeltijds (60 tot 80%)

Functieomschrijving

De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar de volwassenheid.  Het team werkt dan ook met een tweevoudige opdracht: de vaak complexe en multiple mentale gezondheidsproblemen behandelen én de bio-psychosociale ontwikkeling van jongvolwassenen in hun overgang naar volwassenheid faciliteren.

Als lid van het interdisciplinaire team ben je mede verantwoordelijk voor het therapeutisch aanbod:

 • Je biedt informatieve, begeleidende en therapeutische sessies aan, zowel individueel als aan de familiale en professionele context, passend voor de doelgroep en de diverse problematieken.
 • Mogelijkheid om bepaalde beleidstaken in een kernteamrol op te nemen.

Functieprofiel

 • Je bent klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, met visum, erkenning, en voor de klinisch psycholoog ingeschreven bij de psychologencommissie.
 • Je hebt affiniteit met gezinswerk, ABFT en/of schematherapie.
 • Je bent sterk geïnteresseerd in jongvolwassenen en hun verhaal in deze specifieke levensfase en de ontwikkelingstaken die eraan gebonden zijn, in hun gezinnen/context, in wat er gebeurd is waardoor ze zo vast geraakt zijn in hun leven.
 • Je kan inhoud en processen implementeren in teams, met aandacht voor enerzijds gedragenheid en anderzijds resultaat.  
 • je werkt vlot constructief samen in een ruime interdisciplinaire omgeving. 
 • Je neemt gemakkelijk initiatief, en stelt de cliënt en zijn context steeds voorop in uw handelen.
 • Je bezit de skills om op termijn mogelijk kernteamtaken op te nemen.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 60 tot 80%
 • Contract: vervangingscontract
 • Campus: Melveren
 • Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s volgens IFIC
 • Een boeiende en uitdagende job in een dynamische afdeling in volle ontwikkeling. U krijgt ondersteuning en kansen om te groeien in uw functie door middel van vorming, training en opleiding.
 • Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, kinderopvang, ruime opleidingsmogelijkheden, fietslease …)
 • Een warme werkomgeving waar kwaliteit en mensgerichte zorg elke dag vertaald worden in zorg voor patiënten, bewoners én medewerkers.

Meer weten? 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:

 • Jorik Torsin, afdelingshoofd (011/788 610 – jorik.torsin@asster.be)
 • Evelien Carlier, Klinisch orthopedagoog (011/788 655- evelien.carlier@asster.be)

Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:

 • Kelly Absillis, HR-medewerker (011/788 159 – kelly.absillis@asster.be)

Deeltijds (60 tot 80%) Functieomschrijving De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de over...

Onze missie

Het Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar een permanente verbetering van
de levenskwaliteit voor onze cliënten door het creëren van een groeibevorderend klimaat in een huiselijke sfeer van
samenleven, waar ze door onze medewerkers worden omringd met zorg op maat in verbondenheid met hun
leefwereld.
Door uitbreiding van onze activiteiten zijn we binnen de sociaalpedagogische dienst op zoek naar een:

ORTHOPEDAGOOG 38/38

Je opdracht


Als orthopedagoog sta je onze cliënten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg
voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je
brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de
nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.
Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:

 • jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij kinderen en
  jongeren met een verstandelijke beperking en hun netwerk en hoe je hier mee omgaat;
 • samen met je collega’s breng je de wensen en noden van onze cliënten in kaart, diagnosticeer je het
  probleemveld en stel je in overleg met elke cliënt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
 • je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan
  in een interdisciplinaire context;
 • je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel
  ondersteuningsplan in al zijn facetten;
 • naast de zorg voor onze cliënten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
 • je ondersteunt en adviseert collega’s vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
 • je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de
  deskundigheidsbevordering van het team;
 • je bent verantwoordelijk voor de opvolging van onze innovatieve, inclusieve dagbestedingsprojecten; je
  volgt op, adviseert en rapporteert hierover

Je profiel


Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een
orthopedagogische grondhouding en een inclusieve visie.
Je denkt en handelt methodisch en je analyseert gedragingen vanuit diverse (theoretische) invalshoeken.
Je werkt graag projectmatig en je plant en organiseert de verschillende stappen in het individueel
ondersteuningsplan.
Je werkt zelfstandig in teamverband, je bent inventief en je kan snel initiatief nemen als het moet.
Je werkt vlot samen met anderen, ook over sectoren heen.
Je motiveert en begeleidt collega’s en je werkt graag met hen samen in hetzelfde bureel.

Je ontwikkelt je expertise door zelfstudie, door ervaringsuitwisseling in dialoog met je collega’s en door het opvolgen
van nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking.

Je hebt een master in de pedagogische wetenschappen. Een eerste werkervaring met personen met een
verstandelijke beperking is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Je kan vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, PPT) en je hebt nieuwe online-
applicaties (Zorg Online, …) snel onder de knie.

Ons aanbod


Je komt terecht in een geëngageerd team van orthopedagogen waarin je verder kan ontplooien.
Je werkveld is gevarieerd: van ambulant over semi-residentieel tot residentieel, doelgroep kinderen & jongeren, van
lichte tot ernstig verstandelijke beperking met mogelijks bijkomende beperkingen.
We bieden je een voltijdse job 38/38u voor onbepaalde duur volgens barema L1 (licentiaat/master) van Paritair
Comité 319.01 al naargelang je ervaring.
Je kan rekenen op een flexibele arbeidsregeling. Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af.
We bieden een aantrekkelijke verlofregeling met extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en je wordt vergoed voor dienstverplaatsingen.
Je kan beschikken over een laptop en een smartphone.
Plaats van tewerkstelling
Sociaalpedagogische dienst KATR!NAHOF, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen.
Interesse ?
Stuur dan snel je motivatiebrief en CV via e-mail naar ruth.malfliet@katrinahof.be; GSM: 0492 23 35 13.
Als je kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we je uit voor een eerste ronde met een schriftelijke proef. Indien je
slaagt, word je uitgenodigd voor een tweede ronde met een mondeling gesprek.
Als jij de kandidaat bent die we zoeken, word je onze nieuwe collega!

Onze missieHet Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen meteen verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar ...

Functieomschrijving

De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met
mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar de
volwassenheid. Het team werkt dan ook met een tweevoudige opdracht: de vaak complexe en
multiple mentale gezondheidsproblemen behandelen én de bio-psychosociale ontwikkeling van
jongvolwassenen in hun overgang naar volwassenheid faciliteren.
Om de verdere uitbouw van kwalitatieve (semi-)residentiële zorg & behandeling voor deze
doelgroep vorm te geven zoeken wij een enthousiaste en gedreven master.  
Als lid van het interdisciplinaire team ben je mede verantwoordelijk voor het therapeutisch
aanbod. Je biedt informatieve, begeleidende en therapeutische sessies aan, zowel individueel als
in groep, aan de patiënt evenals aan de familiale en professionele context, passend voor de
doelgroep en de diverse problematieken.

Functieprofiel

- Je bent klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, met visum, erkenning, en voor de
klinisch psycholoog ingeschreven bij de psychologencommissie.
- Je hebt affiniteit en/of ervaring met gezinswerk, ABFT en/of schematherapie.
- Je bent sterk geïnteresseerd in jongvolwassenen en hun verhaal in deze specifieke
levensfase en de ontwikkelingstaken die eraan gebonden zijn, in hun gezinnen/context,
in wat er gebeurd is waardoor ze zo vast geraakt zijn in hun leven.
- Je werkt vlot constructief samen in een ruime interdisciplinaire omgeving. 
- Je neemt gemakkelijk initiatief, en stelt de cliënt en zijn context steeds voorop in uw
handelen.

Aanbod

- Campus: Melveren
-Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s volgens IFIC
- Een boeiende en uitdagende job in een dynamische afdeling in volle ontwikkeling. U
krijgt ondersteuning en kansen om te groeien in uw functie door middel van vorming,
training en opleiding.
- Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis
hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, kinderopvang, …)
- Een warme werkomgeving waar kwaliteit en mensgerichte zorg elke dag vertaald worden
in zorg voor patiënten, bewoners én medewerkers.
Meer weten?
Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
- Jorik Torsin, afdelingshoofd (011/788 610 – jorik.torsin@asster.be)
- Evelien Carlier, klinisch orthopedagoog (011/788 655 - evelien.carlier@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
- Kelly Absillis, HR-medewerker (011/788 159 – kelly.absillis@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan zeker online via onze jobsite [asster.hro.be] en voeg
je motivatiebrief en CV toe!
Je kan solliciteren tot en met 13.01.2023
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Job Features

DuurtijdVervangingscontract
OmvangVoltijds (100%)

Functieomschrijving De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen metmentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar devolwassenhei...