Heb jij ervaring als leraar in het studiedomein Maatschappij en Welzijn doorstroom of dubbele finaliteit?
Ben je in het bezit van tenminste een diploma master? Wil je terechtkomen in een dynamisch team en innovatieve omgeving?
Dan ben JIJ de medewerker die WIJ zoeken!


Wij, dat is een hecht team van collega’s binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV). We verwelkomen je graag!
POV ondersteunt provinciale scholen bij de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs waar de lerende centraal staat.

JOUW TAKENPAKKET

In onze organisatie zetten we maximaal in op competenties en talenten. Zo kan dit takenpakket op basis van jouw inbreng op maat
worden aangepast. Wij bieden je de ondersteuning om de nodige competenties te versterken.
PEDAGOGISCHE BEGELEIDING: je werkt - in team - mee aan:
† het professionaliseren van leraren van het studiedomein Maatschappij en Welzijn - doorstroom
en dubbele finaliteit met betrekking tot de cesuurdoelen en specifieke eindtermen
† het begeleiden van de vakgroepen bij het opstellen van leerlijnen tweede en derde graad
† het doen van klasbezoeken en het geven van feedback aan leraren over een krachtige leeromgeving
† het in gesprek gaan met leraren over de afstemming van handboeken en cursusmateriaal op
eindtermen en effectieve leerstrategieën

COMPETENTIES

Jobgerelateerde competenties
{ ervaring als leraar tweede of derde graad domeinspecifieke doorstroom en dubbele finaliteit strekt tot aanbeveling
{ doelgericht werken naar het versterken van leerwinst
{ ontwikkelingsgerichte feedback geven aan leraren
{ leraren stimuleren tot samenwerkend leren, tot samen ontwikkelen


COMPETENTIES

Persoonsgebonden competenties
{ empathisch vermogen
{ sterke communicatievaardigheden, zowel naar een individu als naar een groep
{ verbindend samenwerken met anderen
{ zin voor initiatief hebben
{ open-minded teamspeler
{ zelfkritisch zijn en het eigen functioneren voortdurend willen verbeteren


AANBOD
† 20% (is nog te bespreken)
† Detachering vanuit een vast benoemde opdracht met behoud van salaris en anciënniteit
† Indiensttreding vanaf 1 september 2023
† Aanvangsbegeleiding: verdere professionalisering rond de modernisering, ondersteuning en ruimte om te groeien
in je takenpakket als pedagogisch begeleider
† Extra voordelen: maaltijdcheques, woon-werkvergoeding (openbaar vervoer), kilometervergoeding
en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen, vergoeding voor kosten telefoon
† Een aantrekkelijk verlofpakket: alle schoolvakanties + 2 recupdagen
† Je bent autonoom in de organisatie van je werk
† Je krijgt een verantwoordelijkheid binnen het takenpakket en de uit te voeren projecten

PLAATS TEWERKSTELLING

Afhankelijk van de noden van je job, werk je in de scholen, thuis of op het kantoor van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in Brussel
indien je aanwezigheid vereist is voor overleg: Spaces - Tour & Taxis | Gare Maritime, Picardstraat 7, bus 100, blok 6, 1000 Brussel.


KANDIDAATSTELLING

Je stuurt een motivatiebrief en cv voor 7 juli 2023 naar griet.mathieu@pov.be
De selectieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek waarbij dieper ingegaan wordt
op de motivatiebrief, het cv en het takenpakket.

Heb jij ervaring als leraar in het studiedomein Maatschappij en Welzijn doorstroom of dubbele finaliteit?Ben je in het bezit van tenminste een diploma master? Wil je terechtkomen in een dynamisch team...

Deeltijds (60 tot 80%)

Functieomschrijving

De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar de volwassenheid.  Het team werkt dan ook met een tweevoudige opdracht: de vaak complexe en multiple mentale gezondheidsproblemen behandelen én de bio-psychosociale ontwikkeling van jongvolwassenen in hun overgang naar volwassenheid faciliteren.

Als lid van het interdisciplinaire team ben je mede verantwoordelijk voor het therapeutisch aanbod:

 • Je biedt informatieve, begeleidende en therapeutische sessies aan, zowel individueel als aan de familiale en professionele context, passend voor de doelgroep en de diverse problematieken.
 • Mogelijkheid om bepaalde beleidstaken in een kernteamrol op te nemen.

Functieprofiel

 • Je bent klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, met visum, erkenning, en voor de klinisch psycholoog ingeschreven bij de psychologencommissie.
 • Je hebt affiniteit met gezinswerk, ABFT en/of schematherapie.
 • Je bent sterk geïnteresseerd in jongvolwassenen en hun verhaal in deze specifieke levensfase en de ontwikkelingstaken die eraan gebonden zijn, in hun gezinnen/context, in wat er gebeurd is waardoor ze zo vast geraakt zijn in hun leven.
 • Je kan inhoud en processen implementeren in teams, met aandacht voor enerzijds gedragenheid en anderzijds resultaat.  
 • je werkt vlot constructief samen in een ruime interdisciplinaire omgeving. 
 • Je neemt gemakkelijk initiatief, en stelt de cliënt en zijn context steeds voorop in uw handelen.
 • Je bezit de skills om op termijn mogelijk kernteamtaken op te nemen.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 60 tot 80%
 • Contract: vervangingscontract
 • Campus: Melveren
 • Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s volgens IFIC
 • Een boeiende en uitdagende job in een dynamische afdeling in volle ontwikkeling. U krijgt ondersteuning en kansen om te groeien in uw functie door middel van vorming, training en opleiding.
 • Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, kinderopvang, ruime opleidingsmogelijkheden, fietslease …)
 • Een warme werkomgeving waar kwaliteit en mensgerichte zorg elke dag vertaald worden in zorg voor patiënten, bewoners én medewerkers.

Meer weten? 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:

 • Jorik Torsin, afdelingshoofd (011/788 610 – jorik.torsin@asster.be)
 • Evelien Carlier, Klinisch orthopedagoog (011/788 655- evelien.carlier@asster.be)

Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:

 • Kelly Absillis, HR-medewerker (011/788 159 – kelly.absillis@asster.be)

Deeltijds (60 tot 80%) Functieomschrijving De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de over...

Onze missie

Het Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar een permanente verbetering van
de levenskwaliteit voor onze cliënten door het creëren van een groeibevorderend klimaat in een huiselijke sfeer van
samenleven, waar ze door onze medewerkers worden omringd met zorg op maat in verbondenheid met hun
leefwereld.
Door uitbreiding van onze activiteiten zijn we binnen de sociaalpedagogische dienst op zoek naar een:

ORTHOPEDAGOOG 38/38

Je opdracht


Als orthopedagoog sta je onze cliënten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg
voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je
brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de
nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.
Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:

 • jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij kinderen en
  jongeren met een verstandelijke beperking en hun netwerk en hoe je hier mee omgaat;
 • samen met je collega’s breng je de wensen en noden van onze cliënten in kaart, diagnosticeer je het
  probleemveld en stel je in overleg met elke cliënt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
 • je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan
  in een interdisciplinaire context;
 • je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel
  ondersteuningsplan in al zijn facetten;
 • naast de zorg voor onze cliënten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
 • je ondersteunt en adviseert collega’s vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
 • je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de
  deskundigheidsbevordering van het team;
 • je bent verantwoordelijk voor de opvolging van onze innovatieve, inclusieve dagbestedingsprojecten; je
  volgt op, adviseert en rapporteert hierover

Je profiel


Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een
orthopedagogische grondhouding en een inclusieve visie.
Je denkt en handelt methodisch en je analyseert gedragingen vanuit diverse (theoretische) invalshoeken.
Je werkt graag projectmatig en je plant en organiseert de verschillende stappen in het individueel
ondersteuningsplan.
Je werkt zelfstandig in teamverband, je bent inventief en je kan snel initiatief nemen als het moet.
Je werkt vlot samen met anderen, ook over sectoren heen.
Je motiveert en begeleidt collega’s en je werkt graag met hen samen in hetzelfde bureel.

Je ontwikkelt je expertise door zelfstudie, door ervaringsuitwisseling in dialoog met je collega’s en door het opvolgen
van nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking.

Je hebt een master in de pedagogische wetenschappen. Een eerste werkervaring met personen met een
verstandelijke beperking is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Je kan vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, PPT) en je hebt nieuwe online-
applicaties (Zorg Online, …) snel onder de knie.

Ons aanbod


Je komt terecht in een geëngageerd team van orthopedagogen waarin je verder kan ontplooien.
Je werkveld is gevarieerd: van ambulant over semi-residentieel tot residentieel, doelgroep kinderen & jongeren, van
lichte tot ernstig verstandelijke beperking met mogelijks bijkomende beperkingen.
We bieden je een voltijdse job 38/38u voor onbepaalde duur volgens barema L1 (licentiaat/master) van Paritair
Comité 319.01 al naargelang je ervaring.
Je kan rekenen op een flexibele arbeidsregeling. Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af.
We bieden een aantrekkelijke verlofregeling met extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en je wordt vergoed voor dienstverplaatsingen.
Je kan beschikken over een laptop en een smartphone.
Plaats van tewerkstelling
Sociaalpedagogische dienst KATR!NAHOF, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen.
Interesse ?
Stuur dan snel je motivatiebrief en CV via e-mail naar ruth.malfliet@katrinahof.be; GSM: 0492 23 35 13.
Als je kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we je uit voor een eerste ronde met een schriftelijke proef. Indien je
slaagt, word je uitgenodigd voor een tweede ronde met een mondeling gesprek.
Als jij de kandidaat bent die we zoeken, word je onze nieuwe collega!

Onze missieHet Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen meteen verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar ...

Functieomschrijving

De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen met
mentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar de
volwassenheid. Het team werkt dan ook met een tweevoudige opdracht: de vaak complexe en
multiple mentale gezondheidsproblemen behandelen én de bio-psychosociale ontwikkeling van
jongvolwassenen in hun overgang naar volwassenheid faciliteren.
Om de verdere uitbouw van kwalitatieve (semi-)residentiële zorg & behandeling voor deze
doelgroep vorm te geven zoeken wij een enthousiaste en gedreven master.  
Als lid van het interdisciplinaire team ben je mede verantwoordelijk voor het therapeutisch
aanbod. Je biedt informatieve, begeleidende en therapeutische sessies aan, zowel individueel als
in groep, aan de patiënt evenals aan de familiale en professionele context, passend voor de
doelgroep en de diverse problematieken.

Functieprofiel

- Je bent klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, met visum, erkenning, en voor de
klinisch psycholoog ingeschreven bij de psychologencommissie.
- Je hebt affiniteit en/of ervaring met gezinswerk, ABFT en/of schematherapie.
- Je bent sterk geïnteresseerd in jongvolwassenen en hun verhaal in deze specifieke
levensfase en de ontwikkelingstaken die eraan gebonden zijn, in hun gezinnen/context,
in wat er gebeurd is waardoor ze zo vast geraakt zijn in hun leven.
- Je werkt vlot constructief samen in een ruime interdisciplinaire omgeving. 
- Je neemt gemakkelijk initiatief, en stelt de cliënt en zijn context steeds voorop in uw
handelen.

Aanbod

- Campus: Melveren
-Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s volgens IFIC
- Een boeiende en uitdagende job in een dynamische afdeling in volle ontwikkeling. U
krijgt ondersteuning en kansen om te groeien in uw functie door middel van vorming,
training en opleiding.
- Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis
hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, kinderopvang, …)
- Een warme werkomgeving waar kwaliteit en mensgerichte zorg elke dag vertaald worden
in zorg voor patiënten, bewoners én medewerkers.
Meer weten?
Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
- Jorik Torsin, afdelingshoofd (011/788 610 – jorik.torsin@asster.be)
- Evelien Carlier, klinisch orthopedagoog (011/788 655 - evelien.carlier@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
- Kelly Absillis, HR-medewerker (011/788 159 – kelly.absillis@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan zeker online via onze jobsite [asster.hro.be] en voeg
je motivatiebrief en CV toe!
Je kan solliciteren tot en met 13.01.2023
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Job Features

DuurtijdVervangingscontract
OmvangVoltijds (100%)

Functieomschrijving De Zeilen 1 richt zich specifiek op jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar, die kampen metmentale gezondheidsproblemen en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar devolwassenhei...