ORTHOPEDAGOOG 38/38

Posted 1 month ago

Onze missie

Het Orthopedagogisch Centrum O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en hun gezin. In onze dienstverlening streven we naar een permanente verbetering van
de levenskwaliteit voor onze cliënten door het creëren van een groeibevorderend klimaat in een huiselijke sfeer van
samenleven, waar ze door onze medewerkers worden omringd met zorg op maat in verbondenheid met hun
leefwereld.
Hiervoor zijn we binnen de sociaalpedagogische dienst op zoek naar een:

Je opdracht

Als orthopedagoog sta je onze cliënten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg
voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je
brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de
nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.
Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:

 • jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij volwassenen met
  een verstandelijke beperking en hoe je hier mee omgaat;
 • samen met je collega’s breng je de wensen en noden van onze cliënten in kaart, diagnosticeer je het
  probleemveld en stel je in overleg met elke cliënt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
 • je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan
  in een interdisciplinaire context;
 • je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel
  ondersteuningsplan in al zijn facetten;
 • naast de zorg voor onze cliënten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
 • je ondersteunt en adviseert collega’s vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
 • je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de
  deskundigheidsbevordering van het team;

Je profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een
orthopedagogische grondhouding en een inclusieve visie.
Je denkt en handelt methodisch en je analyseert gedragingen vanuit diverse (theoretische) invalshoeken.
Je werkt graag projectmatig en je plant en organiseert de verschillende stappen in het individueel
ondersteuningsplan.
Je werkt zelfstandig in teamverband, je bent inventief en je kan snel initiatief nemen als het moet.
Je werkt vlot samen met anderen, ook over sectoren heen.
Je motiveert en begeleidt collega’s en je werkt graag met hen samen in hetzelfde bureel.
Je ontwikkelt je expertise door zelfstudie, door ervaringsuitwisseling in dialoog met je collega’s en door het opvolgen
van nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking.

Je hebt een master in de pedagogische wetenschappen. Een eerste werkervaring met personen met een
verstandelijke beperking is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Je kan vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, PPT) en je hebt nieuwe online-
applicaties (Zorg Online, …) snel onder de knie.

Ons aanbod

Je komt terecht in een geëngageerd team van orthopedagogen waarin je verder kan ontplooien.
Je werkveld is gevarieerd: van ambulant over semi-residentieel tot residentieel, doelgroep volwassenen, van lichte tot
ernstig verstandelijke beperking met mogelijks bijkomende beperkingen.
We bieden je een voltijdse job 38/38 voor onbepaalde duur volgens barema L1 (licentiaat/master) van Paritair Comité
319.01 al naargelang je ervaring.
Je kan rekenen op een flexibele arbeidsregeling. Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af.
We bieden een aantrekkelijke verlofregeling met extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en je wordt vergoed voor dienstverplaatsingen.
Je kan beschikken over een laptop en een smartphone.
Plaats van tewerkstelling
Sociaalpedagogische dienst KATR!NAHOF, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen.

Interesse ?

Stuur dan snel je motivatiebrief en CV via e-mail naar ruth.malfliet@katrinahof.be; GSM: 0492 23 35 13.
Als je kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we je uit voor een eerste ronde met een schriftelijke proef. Indien je
slaagt, word je uitgenodigd voor een tweede ronde met een mondeling gesprek.
Als jij de kandidaat bent die we zoeken, word je onze nieuwe collega!

Apply Online