Dit is geheel afhankelijk van wat onder dergelijke overeenkomst kan vallen. Een bijdrage per cliënt gaat vaak over veel meer dan het huren van een ruimte. Het omhelst bv. het delen in naamsbekendheid, het gebruik van materiaal, van de gedeelde website, het werken met een centraal persoon in functie van aanmeldingen, … Het is dus belangrijk om goed door te spreken wat er in deze kost meegenomen wordt.