Hiervoor verwijzen we naar het adviesrapport van de Hoge Gezondheidsraad (nr. 9380):“Klinische orthopedagogiek is een autonoom gezondheidszorgberoep. Het uitoefenen van de klinische orthopedagogiek is het vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader verrichten van autonome handelingen gericht op de preventie, de diagnostiek, de behandeling en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context. De orthopedagogiek is de discipline die de theorieën, modellen, methoden en technieken ontwikkelt voor het bedoelde wetenschappelijk referentiekader.” 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9380_orthopedagogiek_newversiea5.pdf

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9380-klinische-orthopedagogiek