Op volgende website staat de meeste recente informatie vanuit de overheid hierrond:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/ben-ik-vrijgesteld-van-de-professionele-stage:

De verplichting tot professionele stage geldt voortaan voor studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die afstuderen in de klinische psychologie/orthopedagogiek in de loop van het academiejaar 2022-2023 of later.

De overgangsmaatregel vermeldt daarnaast: “Studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die hun studies klinische psychologie/klinische orthopedagogiek op 1 september 2016 of ten laatste in de loop van het academiejaar 2016-2017 zijn begonnen, zijn vrijgesteld van de professionele stage ongeacht het academiejaar waarin zij afstuderen in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek.”

Om met zekerheid een antwoord te vinden op je individuele situatie, neem je best contact op met: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-over-zorgberoepen