Het voorbije werkjaar 2021 heeft VVO niet stilgezeten.  Ook in 2022 wil VVO de orthopedagoog graag blijvend op de kaart zetten en op een kwalitatieve manier ondersteunen.

Zo willen we de orthopedagogen op het werkveld van dichterbij begeleiden om hun rol op te nemen in de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg en de Eerstelijnszones die voor de organisatie van de psychologische zorg in de eerste lijn van bijzonder belang zullen zijn.

Als VVO ijveren we voor een helder afsprakenkader voor de organisatie van de gesuperviseerde professionele praktijk die de nieuwe afgestudeerden vanaf juni 2022 moeten doorlopen om als klinisch orthopedagoog in alle sectoren erkend te worden. We houden de impact van de persoonsvolgende financiering op de positie van de orthopedagoog in de VAPH sector in de gaten, we volgen de uitwerking van de kwaliteitswet op de voet en doen onze uiterste best een degelijk en gewaardeerd tijdschrift af te leveren. Thematische artikels, interviews, boekverslagen, de mogelijkheid om een boek te recenseren, een overzicht van komende vormingen … VVO tijdschrift biedt telkens een rijk beeld op de orthopedagogische praktijk en vraagstukken.

Ook op het vlak van vorming en ontmoeting willen we jullie als leden graag mooie kansen blijven bieden. Zo organiseren we regelmatig webinars. Het voorbije jaar zaten we zo samen rond visum en erkenning, GDPR, zelfzorg als orthopedagoog, en traumasensitief werken. Komende maanden verdiepen we ons in nieuwe autoriteit en emotionele ontwikkeling in verbinding. Leden van VVO kunnen deze webinars gratis volgen; niet-leden betalen een bijdrage van 30 euro.

Met steeds meer leden en steeds meer activiteiten waarin VVO de orthopedagogen vertegenwoordigt, dus. Om een verdere kwalitatieve ondersteuning te kunnen waarborgen, werd op onze algemene vergadering in mei 2021 besloten om het lidgeld te verhogen in 2022.

Onderstaand tabelletje biedt een overzicht van de verhoogde lidgelden. Ook organisaties die graag een abonnement wensen op VVO tijdschrift, betalen vanaf begin 2022 een meerprijs van 20 euro.

 Lidgeld                                                               Abonnement op VVO-tijdschrift

Master ortho: van 55 naar 75 euro          Particulier: van 55 naar 75 euro

Student ortho: van 35 naar 40 euro        Organisatie: van 55 naar 75 euro