De VIVEL Academie verzamelde alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn op de VIVEL Academie in een toolbox. Deze bevat verder ook getuigenissen uit de praktijk: https://www.vivel.be/nl/nieuws/riziv-conventie-psychologische-zorg-in-de-eerste-lijn-qa/

Zo kom je te weten:

  • wat de RIZIV-Conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken

Doelgroep: alle (toekomstige) professionals binnen zorg & welzijn die betrokken zijn bij psychologische zorg in de eerste lijn.