Zie de deontologische code van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen: https://vvo.be/aanbod/

We vragen al onze geregistreerde leden om deze te ondertekenen bij registratie.