In werking vanaf 1 juli 2022: In het kader van een actieplan anti-fraude en om tegenover de consument te garanderen dat er altijd een mogelijkheid is om te betalen via een elektronisch betaalmiddel, heeft de FOD Economie een nieuwe bepaling in het Wetboek van economisch recht (WER) ingevoegd, die aan alle ondernemingen de verplichting oplegt om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan de consument. Voorbeelden van elektronische betaalmiddelen zijn: de beschikbaarstelling van een betaalterminal met (debeten/of krediet-)kaart, toepassingen voor smartphones, de mogelijkheid om via overschrijving te betalen, enz.

Betalingen met muntstukken en bankbiljetten moeten echter altijd worden aanvaard.