De Kwaliteitswet stelt dat de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een portfolio dient bij te houden dat de nodige informatie verstrekt betreffende zijn of haar vaardigheden en ervaring. Het dient de beroepsbeoefenaar in staat te stellen om zijn bekwaamheid aan te tonen.

Momenteel is er nog geen omschrijving van de elementen die een portfolio moet bevatten. We adviseren zeker volgende gegevens bij te houden:

  • Elementen die aantonen dat de beoefenaar van de geestelijke gezondheidszorg deze zorg kan beoefenen
  • Elementen betreffende bijkomende opleiding
  • Elementen betreffende permanente vorming
  • Elementen betreffende beroepservaring

De klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog is verantwoordelijk voor de informatie in het portfolio en dient deze regelmatig te updaten

De klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog is de eigenaar van zijn/haar portfolio. De toegang tot de gegevens in het portfolio is derhalve uitsluitend aan hem/haar voorbehouden. Aan eventuele inspectie moet je wel vereiste inlichtingen kunnen voorleggen