Binnen de conventie worden twee functies onderscheiden:

– eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden.

– gespecialiseerde psychologische zorg: gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

De P in ELPZ en GPZ verwijst naar een functie die je aanbiedt en die zowel door klinisch orthopedagogen als klinisch psychologen verzekerd kan worden.

We adviseren je documenten te ondertekenen met:

Je naam

erkend klinisch orthopedagoog (visusnr) en ELPZ of GPZ