Er is een dunne lijn tussen bekendmaking van je aanbod en reclame maken. We zijn een vrij beroep en de regelgeving van vrije beroepen geldt dus. (ter info: https://www.beobank.be/nl/professioneel/blog-tips/vrije-beroepen-en-publiciteit-hoe-zit-dat-nu)

Het is belangrijk altijd te vermelden vanuit welke hoedanigheid je je aanbod bekend maakt. Je moet je werking ook bekend maken bij een gericht “publiek”.

Een folder die je aan patiënten meegeeft: dat kan. Een folder in de dokterspraktijk die door de dokter wordt meegegeven (maw. GGZ): dat kan. Een folder bij de de bakker/beenhouwer/….: dat kan niet, want dat valt onder “ongevraagde communicatie, zonder geïnformeerde toestemming”. Wil je je groepsaanbod bekendmaken in een school, dan heb je de toestemming nodig van de directie, want dat is by proxy de toestemming van de ouders…..

Een website met gegevens over jezelf en je praktijk en het aanbod daarbinnen kan ook, mits de nodige deontologische regels worden gevolgd.

Je mag niets vermelden van collega’s of vergelijken met een ander aanbod.

Dus, bekendmaking: ja, maar goed overwogen en gericht. Reclame maken: neen!