Een elektronisch patiëntendossier is nog niet nodig, wel een patiëntendossier dat je voorlopig nog op papier kan bijhouden. Je hoeft dus ook geen programma of online tool aan te schaffen.

De inhoud van het patiëntendossier staat nog niet omschreven – al verwachten we wel dat er in de loop van volgende maanden een voorstel zal komen vanuit de federale overheid.

Een cliënt heeft nu ook inzagemogelijkheid in zijn/haar dossier. In die zin is het belangrijk om goed te reflecteren over wat je al dan niet in het dossier bijhoudt.

De huidige bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om behandelgegevens van paramedici, psychologen, orthopedagogen die van belang zijn voor goede zorg en ondersteuning.