Als je het diploma van Orthopedagogiek behaald hebt en je hebt je aangemeld bij de FOD Volksgezondheid voor het verkrijgen van een visum, dan krijg je een visum toegekend waarop een nummer staat.

Je zal nadien tijdens de overgangsperiode automatisch een erkenning krijgen in de vorm van een erkenningsbesluit.  Hierop staat geen nieuwe nummer.