Op dit moment betalen een aantal mutualiteiten een aantal sessies bij de klinisch orthopedagoog gedeeltelijk terug al dan niet via de aanvullende verzekering. Elke mutualiteit kiest dit echter voor zich. Meer informatie hierover kun je hier vinden:

http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid-opgang#Terugbetaling

of op de webpagina’s van de zorgverzekeringen zelf.

2022 Overzichtstabel psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten | OPGanG

De meeste mutualiteiten vragen een visumnummer.

Indien je cliënt geen terugbetaling ontvangt van zijn of haar mutualiteit voor de door jouw aangeboden hulpverlening, loont het zeker de moeite om deze mutualiteit aan te schrijven om een regeling te treffen. Vanuit de beroepsvereniging wordt er een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld om mutualiteiten aan te schrijven. Je kan deze brief terugvinden op onze website: https://vvo.be/aanbod/