Om te starten als klinisch orthopedagoog heb je allereerst een erkenning als klinisch orthopedagoog en een visum nodig. Voor informatie over de hiertoe te volgen procedure verwijzen we je graag naar onderstaande informatie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-orthopedagogen