In principe ben je als zelfstandige onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Om die reden moet je je aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen. Je kan dit fonds vrij kiezen. Elke ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds.

Deze verplichting geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep. Dit is de volgende stap als je jouw erkenning en visum hebt en een startdatum van jouw activiteiten hebt. Meer informatie vind je hier:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/aansluiting-bij-een-sociaal