De diensten van de erkende Klinisch Orthopedagoog zijn vrijgesteld van BTW. Je hoeft daarom je ondernemingsnummer niet te activeren als BTW-nummer. Aan je facturen kun je toevoegen: ‘Vrijgesteld van BTW conform art. 44 van het BTW-wetboek’. Daarbij is het wel belangrijk goed in het oog te houden of je geen nevenactiviteiten uitvoert die niet onder de vrijstellingsregeling vallen (bijv. een webshop met aangepast speelgoed, vorming is ook een andere regeling). Deze nevenactiviteiten vallen dan niet onder de vrijstellingsregeling. Als je twijfelt is het aangewezen contact op te nemen met je boekhouder of je BTW-kantoor.

Meer informatie over het aanvragen van een BTW-nummer:

https://www.zenito.be/nl/ondernemingsloket/btw-nummer-aanvragen

Meer informatie over de vrijstellingsregeling:

https://www.liantis.be/nl/nieuws/klinisch-orthopedagogen-psychotherapeuten-vrijgesteld-btw

https://www.konnektit.be/blog/1121/psychotherapie-vrijgesteld-van-btw

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/btw-regeling-voor-para-medische-beroepen-staat-voor-een-belangrijke-wijziging#:~:text=Vanaf%201%20januari%202022%20zullen,alle%20medische%20en%20paramedische%20beroepen