Voordat je kunt starten kies je een ondernemingsloket, zoals Acerta, Liantis, enz.  (zie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een/de-erkende).

Zij regelen ook de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Je kan ook jezelf registreren als “onderneming” in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je betaalt hiervoor eenmalige administratiekosten. Deze aangifte resulteert in een ondernemingsnummer en vermelding in de Kruispuntbank. Allerhande overheden (provincie, steden/gemeenten) hebben toegang tot deze gegevens (o.a. voor het heffen van belastingen).

Ook wanneer je als klinisch orthopedagoog kiest om zelfstandige te worden in bijberoep en dit beperkt tot een eenmanszaak, moet je dit registreren als “onderneming” in de Kruispuntbank. Je krijgt een uniek ondernemingsnummer dat van belang kan zijn bij facturatie of plichtplegingen ten aanzien van bepaalde administratieve diensten. Meer informatie vind je ook bij:

http://www.rsvz.be/