VVO-Meeting 2017

Door de bomen het bos weer zien: Competenties van de orthopedagoog

Welke competenties heb je als (klinisch) orthopedagoog nodig?

In opdracht van de Hoge Gezondheidsraad boog een werkgroep van academici en vertegenwoordigers uit het werkveld zich het afgelopen  jaar over deze vraag. Dit resulteerde in het competentieprofiel van de (klinisch) orthopedagoog. Het competentieprofiel, alsook adviezen rond het wetenschappelijk referentiekader en opleidingstraject van orthopedagogen vormt een belangrijke basis in de concrete realisatie van de erkenning van de klinische orthopedagogiek als geestelijk gezondheidszorgberoep. Tijdens onze jaarlijkse meeting willen we jullie hier graag over informeren. Daarnaast organiseren we vier thematische sessies.

DATUM: Donderdag 12 oktober 2017, 17u30-21u30

PLAATS: OLV Presentatie, Plezantstraat 135, Sint-Niklaas (parking is voorzien via Spoorweglaan; ook bereikbaar per trein).

Gezien wegenwerken in de omgeving zullen alle deelnemers nog een recente wegbeschrijving ontvangen.

PRIJS: €30 voor leden; €40 voor niet-leden

Breng je als VVO-lid een niet-VVO-lid mee, dan maken jullie beiden kans op een orthopedagogisch boekenpakket! Als niet-lid geef je bij je inschrijving de naam door van de persoon die jou meeneemt naar de VVO-meeting. Tijdens de meeting worden de boekenpakketten verloot.

PROGRAMMA:

17.30: Walking dinner met broodjes

18.30: Welkom door de voorzitter (Johan Vermeeren)

18.45: Het competentieprofiel (Sien Vandesande en Ilse Noens – Onderzoekseenheid gezins- en orthopedagogiek KU Leuven)

19.15: Korte pauze

19.30: Thematische sessies

20.30: Netwerkmoment

21.30: Einde

Bij inschrijving zal u kunnen kiezen uit 4 thematische sessies:

Handelingsgerichte diagnostiek

Filip Morisse (Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain) & Goedele Hoefnagels (Multiversum Campus Sint-Amedeus)

Een sessie over het belang en de veelzijdigheid van handelingsgerichte diagnostiek.

Evidence Based Practice & Practice Based Evidence

Wouter Vanderplasschen (Vakgroep Orthopedagogiek UGent)

Een sessie over de manier waarop onderzoek en praktijk uitwisselen, elkaar kunnen aanvullen, en versterken.

Deontologische code: Toepassing in de praktijk

Carla Ivens (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant)

Een sessie over het belang van de deontologische code voor orthopedagogen en vooral de implicaties ervan in de dagdagelijkse praktijk. Na een korte inleiding wordt gewerkt met vragen uit de groep.

Regionale kringen: De toekomst?

Sigrid Servranckx (CGG Vlaams-Brabant Oost vzw  en Zelfstandig Orthopedagoog) & Anke De Wel (CAR Genk)

In de regionale kringen kunnen orthopedagogen samenkomen en inhoudelijke thema’s bespreken. We verzorgen een dialogische sessie over de meerwaarde, alsook de concrete vormgeving van regionale kringen voor orthopedagogen.

Schrijf in