Verslag VVO-meeting: Orthopedagogiek? Dat is toch met die voeten?!

Had je ons een jaar geleden, bij de start van ons avontuur als kersverse Werkgroep Communicatie, verteld dat we bijna 200 orthopedagogen zouden samenbrengen op een doordeweekse donderdagavond in Leuven, we zouden je verbaasd hebben aangekeken. We zouden mijmerend geglimlacht hebben om uw ‘wishful thinking’ en ons hebben afgevraagd hoe we dat in hemelsnaam voor elkaar zouden krijgen.

De opkomst op de eerste VVO-meeting overtrof dan ook onze stoutste dromen (er werd initieel een zaal voor maximaal 70 personen voorzien). Op donderdag 24 november 2016 verwelkomden we 180 (ortho)pedagogen in de prachtige Promotiezaal van de Leuvense Universiteitshal. Onze creatieve pogingen om u via verschillende wegen (Facebook, foldertjes in de bus, e-mail, via de universiteiten, welzijnsorganisaties, VVO tijdschrift) van harte uit te nodigen, hadden duidelijk vruchten afgeworpen.

Na een glaasje cava bij een walking dinner en in fijn gezelschap van collega-orthopedagogen, was het tijd voor meer serieuze materie. VVO voorzitter Johan Vermeeren heette iedereen van harte welkom en stelde met trots de nieuwe wind in de VVO voor. Prof. dr. Ilse Noens informeerde op zeer heldere wijze over het complexe proces tot de erkenning van de klinische orthopedagogiek als volwaardig autonoom gezondheidszorgberoep. Dat we nog veel werk hebben, staat buiten kijf. Maar een belangrijke mijlpaal is bereikt en we varen van daaruit verder in de goede richting! Elke werkgroep lichtte vervolgens in een notendop zijn doelstellingen en actieplannen toe en deed een warme oproep aan geïnteresseerden om hun team te versterken.

Na de pauze gingen vier orthopedagogen in dialoog over de implicaties van de wet op de gezondheidszorgberoepen en over de eigenheid van de orthopedagoog. Het handelingsgerichte en creatieve karakter van de orthopedagogiek kwam sterk naar voor, evenals de verbindende rol die orthopedagogen vaak opnemen in teams en over schijnbaar onverenigbare tegenstellingen heen. Kabloeng bracht tot slot een ‘eigenwijze’ interpretatie van de orthopedagoog: zijn/haar voorkeur voor actieve vakanties, het overmatig gebruik van ‘classeurs’, en wat er kan gebeuren als twee orthopedagogen samen kinderen opvoeden. Gelukkig waren er voldoende orthopedagogen in de zaal om de Kabloengers bij dat laatste te ondersteunen.

Als we terugblikken op de VVO-meeting, zijn we vooral fier. Af en toe moet het kunnen om de orthopedagogische bescheidenheid aan de kant te zetten en trots te zijn op onze eigenheid en wat we bereikt hebben. We hebben genoten van het hartverwarmende ‘wij’-gevoel op de meeting en kijken vol vertrouwen uit naar wat de toekomst van deze VVO in petto zal hebben. Hopelijk bent u geprikkeld om hier deel van uit te maken.

We hopen dat u een aangename en inspirerende avond heeft gehad en zijn zeer benieuwd naar uw evaluatie van de VVO-meeting en uw ideeën voor toekomstige studie- en ontmoetingsdagen. Informeer ons over uw voorkeur door het invullen van de korte bevraging op de VVO-website.

 

Enthousiaste groeten

VVO Werkgroep Communicatie