Vaccinatie-info

Orthopedagogen die therapeutische contacten hebben in de eerste lijn (hetzij zelfstandig, hetzij als onderdeel van een groepspraktijk) en die nog geen uitnodiging kregen om zich te laten vaccineren , kunnen zich aanmelden bij de liaison van hun eerstelijnszone.

De aanmeldingsperiode loopt tot 17 maart.

Voor meer informatie: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zor…

Aandachtspuntje: het is belangrijk om je tot de liaison van je werkadres te richten.

U vindt ook onder nieuwsbrieven informatie terug in verband met COVID-19.