Registratie van studenten met een functiebeperking

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt de registratie van studenten uit kansengroepen erg belangrijk. Hij heeft hierover in het verleden verschillende adviezen uitgebracht. Voor de registratie van studenten met een functiebeperking heeft hij een registratieprocedure met bijbehorende formulieren uitgewerkt, die u vindt op de website van de Vlor. Via deze registratieprocedure kunnen studenten met een functiebeperking ondersteunende onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen in het hoger onderwijs.

Naar aanleiding van de wetswijziging over de geestelijke gezondheidszorgberoepen, werd recent een aanpassing aan de formulieren doorgevoerd. De attesteringsbundels die kunnen worden ingevuld door erkende psychologen, worden ook opengesteld voor geregistreerde orthopedagogen. Een geregistreerd orthopedagoog is een orthopedagoog die voorkomt op de lijst van geregistreerde orthopedagogen van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO), de beroepsvereniging van orthopedagogen. De lijst van door de VVO geregistreerde orthopedagogen is gepubliceerd op de website van de VVO (zie www.vvo.be). Dit is slechts een overgangsregeling. Van zodra het mogelijk is om een erkenning als geestelijk gezondheidszorgberoep aan te vragen (zie http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen) vervangt de erkenning als klinisch orthopedagoog de overgangsregeling.

De aangepaste formulieren zijn beschikbaar op de website van de Vlor.