VVO plaatst kanttekeningen bij de regeling betreffende de terugbetaling van de laagdrempelige, kortdurende psychologische hulpverlening.

We vernamen via de persmededeling van Minister Maggie De Block het besluit van de Federale regering om dit jaar nog effectief van start te gaan met de terugbetaling van een kortdurende behandeling van psychologische problemen zoals die door de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen binnen de eerstelijns hulpverlening worden uitgevoerd.

Als beroepsvereniging van orthopedagogen zijn we tevreden dat na herhaaldelijk aandringen een initiatief genomen is voor een terugbetalingsregeling en dat de Minister daarmee wil inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor meer gebruikers.

We pleiten hierbij voor een vlotte procedure voor het toeleiden van de cliënten en de beperking van de administratieve belasting, zodat, gelet op de beperkte middelen, maximaal kan ingezet worden op de effectieve dienstverlening aan de cliënten. In dat opzicht vinden we het beperken van de behandeling tot angststoornissen, depressie en alcoholverslaving een oneigenlijke verenging van de mogelijkheden.

We betreuren dat over de finale regeling geen overleg gepleegd werd met het werkveld waardoor een aantal essentiële bekommernissen die eerder benoemd werden, niet meer weerhouden werden. We dringen er daarom op aan dat de verdere uitvoering van de maatregelen tot stand zal komen in dialoog met het werkveld zodat een vlotte implementatie kan gerealiseerd worden.

Johan Vermeeren

Voorzitter Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

johan.vermeeren@skynet.be