PP@workinbelgium

Nationaal onderzoek naar het beroep van psychologen en pedagogen – laatste kans om je stem te laten horen!

In december brachten we je op de hoogte van het grootschalig nationaal onderzoek “pp@workinbelgium”. We willen nogmaals het belang van deze studie benadrukken en een warme oproep doen om deel te nemen. Er namen al ongeveer 5000 collega’s deel. Daarmee komen we bijna aan het cijfer van 7000 deelnemers dat we nodig hebben om te wegen op het beleid. Ga aan de slag met je goede voornemens voor het nieuwe jaar, en laat je stem horen!

Het aantal mensen dat kampt met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Elke dag opnieuw spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen, voorkomen en behandelen van deze problemen. Toch komen ze zelden in het nieuws en is hun maatschappelijke waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.

Met ondersteuning van de Psychologencommissie en de beroepsverenigingen slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om psychologen en pedagogen meer op de kaart te zetten en in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld.

De resultaten van dit onderzoek beloven een grotere zichtbaarheid en erkenning te geven aan het beroep van psychologen en de weg te openen naar een belangrijkere plaats in het maatschappelijke debat. Dit met als ultieme doel het verhogen van het psychologisch welbevinden van de Belgische bevolking.

Daarom doen we nogmaals een warme oproep aan alle psychologen en pedagogen die in België werken of in België gestudeerd hebben, om deel te nemen aan dit onderzoek. Laat je stem niet verloren gaan en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de online vragenlijst!