Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Normaal gezien had op 01 juli 2021 de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg in werking moeten treden. De wet kwam in de vorige legislatuur tot stand. De wet regelt een aantal basisbepalingen rond kwaliteit die voor alle zorgberoepen gelden, ook voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

Als gevolg van de lange regeringsvorming en de Covid – crisis is er onvoldoende tijd om de startdatum van 01 juli 2021 te respecteren. De minister heeft aan de verschillende federale raden laten weten dat de datum verlaat wordt naar 01 juli 2022.

In zijn schrijven beklemtoont de minister dat de wet wel degelijk zal uitgevoerd worden. Op dit moment werken de administraties en de federale raden al volop aan de volgende onderdelen:

  • de Federale Toezichtscommissie: deze zal de huidige Provinciaal Geneeskundige Commissies vervangen
  • het register van praktijken: een nieuwe databank die een overzicht moet geven van wie welke gezondheidszorg verstrekt in ons land
  • het portfolio: hierin zal een zorgverstrekker kunnen aantonen over welke competenties hij/zij beschikt
  • het elektronisch patiëntendossier: wat moet er allemaal in staan en hoe moet het bewaard worden?
  • het portaal voor de zorgverstrekkers: een tool om je gegevens als zorgverstrekker up to date te houden