IFIC-functieclassificatie

Via deze link geven we een uitgebreide update en vertellen we meer in detail over de ondernomen acties.

Werkt u als orthopedagoog in een federale voorziening? Dan heeft u de afgelopen periode zeker over het nieuwe systeem van functieclassificatie gehoord, namelijk de IFIC-functieclassificatie.

De ICIF-functieclassificatie en de ontbrekende functie van orthopedagoog

In principe heeft u eind april maand 2018 van uw werkgever een voorstel gekregen waarin u een bepaalde functie werd toegewezen. Dit zal niet de functie orthopedagoog zijn, aangezien deze niet is opgenomen in de IFIC-functieclassificatie. Vanuit VVO vzw werd reeds contact opgenomen met IFIC om het ontbreken van onze functie door te geven. Het antwoord dat wij als VVO kregen, is een verwijzing naar de werkgevers. De werkgever moet de formulieren voor ontbrekende functies doorgeven indien zij van mening zijn dat een functiebeschrijving ontbreekt in de eigen instelling. Het advies van de VVO is dan ook om uw werkgever te contacteren en u ervan te vergewissen dat uw werkgever de ontbrekende functie doorgeeft aan IFIC. Hoe meer ziekenhuizen dit doorgeven, hoe meer kans dat orthopedagoog ook in de functieclassificatie wordt opgenomen.

Wat doet VVO vzw?

Als VVO blijven we zelf ook rechtstreeks contact opnemen met IFIC met de vraag om met hen in gesprek te kunnen gaan over onze functie.

Voor de VVO is het dan ook zinvol om te weten hoeveel orthopedagogen zich in deze positie bevinden. Indien dit voor u het geval is, ontvangen we graag een email van u via het emailadres: info@vvo.be.

Contacteer ook zeker uw collega’s orthopedagogen die nog geen lid zijn van de VVO met deze boodschap en moedig hen aan om lid te worden. Samen staan we immers sterker.

Via onderstaande link kan u documenten raadplegen  met meer info over de IFIC-functieclassificatie.  Het document is niet zichtbaar indien u niet ingelogd bent op de VVO website.