BTW-vrijstelling

De FOD Financiën liet de VVO weten dat ten gevolge van de Wet op de Geestelijke Gezondheidsberoepen de door klinisch orthopedagogen verrichte diensten vrijgesteld zijn van de btw van zodra voldaan is aan de voorwaarde inzake erkenning in hoofde van de klinisch orthopedagoog. Terzake wordt verwezen naar de beslissing Btw nr. E.T. 130.812 dd. 23.11.2016. We zullen dus de werking van de wet door de uitvoeringsbesluiten moeten afwachten, tot nu toe kunnen we ook geen inschatting maken van de timing. Men is momenteel bezig met het samenstellen van de federale raad.  Tot dan kunnen we als zelfstandige orthopedagogen alleen beroep doen op de vrijstellingsregeling van januari 2016 voor ondernemingen met een beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstelling van belasting voor kleine ondernemingen voor een omzet tot 25.000 euro, hierbij de link: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling