Het bestuur van de VVO vzw stelde een werkgroep aan die zich actief bezighoudt met de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het beroepsstatuut van de orthopedagoog. Dit betreft zowel activiteiten die rechtstreeks met het wetsvoorstel te maken hebben, als ook activiteiten die er indirect aan gekoppeld zijn. Daarnaast werden er ook nieuwe werkgroepen in het leven geroepen om de meest recente ontwikkelingen op de voet te volgen, actief deel te nemen aan politiek overleg en voorbereidingen te treffen voor wanneer de wet in voege treedt.