De erkenning van de orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep bracht voor de VVO vzw heel wat extra inspanningen en verantwoordelijkheden met zich mee. Er was nood aan een verdere professionalisering van de VVO vzw. Een werkgroep communicatie werd in het leven geroepen en samen met studenten van UCLL werd een communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt. Dit resulteerde in een volledig vernieuwde huisstijl en een ambitieuze communicatieplanning om de bekendheid en het aanbod van de VVO vzw te vergroten