Op 4 juni 1981 werd vanuit Leuven actie ondernomen en een ontmoetingsdag georganiseerd. Daar werd besloten de VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen) op te richten. Geïnteresseerde orthopedagogen konden zich melden als bestuurslid. De eerste jaren werden gekenmerkt door dynamiek, samenwerking via werkgroepen en intensieve communicatie tussen leden en stuurgroep. In 1981 werd ook gestart met de uitgave van het informatieblad ‘VVO-info’.