Begin jaren ‘90 maakte VVO vzw een crisis door. In reactie op de turbulente gang van zaken binnen de VVO vzw, richtten de drie Vlaamse universiteiten de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging van Orthopedagogen (VWVO) op. De relatie tussen beide verenigingen verliep moeizaam. Na enige tijd van inspanningen om de kloof te dichten, groeiden de twee verenigingen opnieuw naar elkaar toe, wat uiteindelijk resulteerde in het opheffen van de VWVO. Het tijdschrift werd omgedoopt tot “Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek (VtVO)” en is ondertussen uitgegroeid tot een wel bekend tijdschrift met een breder doelpubliek dan enkel leden van de vereniging. De vereniging organiseert ook jaarlijks studiedagen over actuele thema’s met relevantie voor het orthopedagogische werkveld.