Aanmelden als master in de orthopedagogiek

  • Minimum length of 4 characters.
  • Orthopedagogen die de algemene voorwaarden en de deontologische code niet onderschrijven, en bijgevolg niet zullen geregistreerd zijn bij de VVO, kunnen zich toch aanmelden bij de VVO (namelijk als niet-orthopedagoog). Zij nemen met andere woorden enkel een abonnement op het tijdschrift.