FAQ

FAQ VVO – Gratis

Wat doet VVO

 • Organiseert VVO intervisiegroepen tussen ortho’s?

  Afhankelijk van actuele thema’s kan VVO intervisie tussen leden organiseren. Heb jij een bepaald thema waarrond je een intervisiegroep zoekt? Laat het ons weten op info@VVO.be . Misschien kunnen wij je op weg helpen?

 • Waar vind ik opgenomen webinars?

  Je hebt toegang tot deze info via onze website VVO.be als je je als lid inlogt.

 • Zijn er regionale kringen van klinische orthopedagogen?

  Als beroepsvereniging staan we achter regionale kringen omwille van de kansen tot uitwisseling, intervisie, samenwerking met andere orthopedagogen of andere beroepsgroepen in de eerste lijn. Indien je interesse hebt in het mee trekken van of deelname aan de regionale kringen, kan je je gegevens doorgeven via info@vvo.be.

 • Hoe kan ik een vacature plaatsen?

  Organisaties en personen die lid of abonnee van VVO zijn, kunnen ingelogd elektronisch een vacature plaatsen via ‘je organisatie’ of ‘je profiel’ > ‘plaats een vacature’. Toch problemen, neem contact met de helpdesk info@vvo.be.

Vragen rond lid zijn VVO

 • Waar vind ik mijn lidnummer (registratienummer)?

  Enkel leden hebben een lidnummer (registratienummer). Na inloggen kan je je nummer vinden in de alfabetische ‘publieke lijst’. Door de zoekfunctie te gebruiken kom je snel terecht bij je naam.

  Ook via ‘aanbod’ > ‘geregistreerde orthopedagogen’ vind je dit nummer.

 • Waar vind ik een betalingsbewijs van mijn lidgeld?

  Zij die betaald hebben via ‘Mollie’ vinden hiervan een bewijs via de website (na inloggen) bij ‘je profiel’ > ‘je betalingen’.

  Zij die hebben overgeschreven kunnen een betalingsbewijs opvragen via info@vvo.be.

 • Waarom werd het lidgeld verhoogd van €55 naar €75 sinds januari 2022?

  Het voorbije werkjaar 2021 heeft VVO niet stilgezeten.  Ook in 2022 wil VVO de orthopedagoog graag blijvend op de kaart zetten en op een kwalitatieve manier ondersteunen.

  Zo willen we de orthopedagogen op het werkveld van dichterbij begeleiden om hun rol op te nemen in de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg en de Eerstelijnszones die voor de organisatie van de psychologische zorg in de eerste lijn van bijzonder belang zullen zijn.

  Als VVO ijveren we voor een helder afsprakenkader voor de organisatie van de gesuperviseerde professionele praktijk die de nieuwe afgestudeerden vanaf juni 2022 moeten doorlopen om als klinisch orthopedagoog in alle sectoren erkend te worden. We houden de impact van de

  persoonsvolgende financiering op de positie van de orthopedagoog in de VAPH sector in de gaten, we volgen de uitwerking van de kwaliteitswet op de voet en doen onze uiterste best een degelijk en gewaardeerd tijdschrift af te leveren. Thematische artikels, interviews, boekverslagen, de mogelijkheid om een boek te recenseren, een overzicht van komende vormingen … VVO tijdschrift biedt telkens een rijk beeld op de orthopedagogische praktijk en vraagstukken.

  Ook op het vlak van vorming en ontmoeting willen we jullie als leden graag mooie kansen blijven bieden. Zo organiseren we regelmatig webinars. Het voorbije jaar zaten we zo samen rond visum en erkenning, GDPR, zelfzorg als orthopedagoog, en traumasensitief werken. Komende maanden verdiepen we ons in nieuwe autoriteit en emotionele ontwikkeling in verbinding. Leden van VVO kunnen deze webinars gratis volgen; niet-leden betalen een bijdrage van 30 euro.

  Met steeds meer leden en steeds meer activiteiten waarin VVO de orthopedagogen vertegenwoordigt, dus. Om een verdere kwalitatieve ondersteuning te kunnen waarborgen, werd op onze algemene vergadering in mei 2021 besloten om het lidgeld te verhogen in 2022.

  Onderstaand tabelletje biedt een overzicht van de verhoogde lidgelden. Ook organisaties die graag een abonnement wensen op VVO tijdschrift, betalen vanaf begin 2022 een meerprijs van 20 euro.

   Lidgeld                                                               Abonnement op VVO-tijdschrift

  Master ortho: van 55 naar 75 euro          Particulier: van 55 naar 75 euro

  Student ortho: van 35 naar 40 euro        Organisatie: van 55 naar 75 euro

 • Hoe moet ik mijn diploma opladen?

  Leden kunnen hun diploma opladen via de website. Inloggen en via ‘je profiel’ > ‘je diploma’.

  Het diploma moet opgeladen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een registratienummer. (enkel .pdf,.jpg,.png,.gif,.tiff,.bmp zijn toegestaan en mogen niet groter zijn dan 10 MB).

 • Wat moet ik doen om opgenomen te worden in de lijst van geregistreerde orthopedagogen?

  Wie lid is van VVO (en dus het lidgeld betaald heeft), kan pas in deze lijst worden opgenomen nadat het diploma werd opgeladen en je toelating gaf om in deze lijst opgenomen te worden door ‘ja’ aan te klikken op volgende vraag:

  “Mijn naam, registratienummer, postcode en gemeente mogen publiek bekend gemaakt worden op de lijst met geregistreerde orthopedagogen die op het openbare gedeelte van de website gepubliceerd zal worden. Hiervoor dien ik een geldig diploma op te laden.”

 • Kan ik mijn aanwezigheid op een webinar aantonen?

  Als je een bewijs van deelname wenst, kan je dit opvragen via info@vvo.be.

 • Ik ontvang geen tijdschrift. Wat moet ik doen?

  Kijk eens na of je je lidgeld wel betaald hebt, en of je adres wel goed is ingevuld in ‘je profiel’ > ‘je gegevens’.

  Indien nodig, mag je dit probleem melden via info@vvo.be