• Deeltijds
  • Overal

Context

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende de
versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke
gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) nog 3 lokale coördinatoren voor volgende eerstelijnszones.
• ELZ Gent en ELZ Scheldekracht
• ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea
• ELZ Noord-Oost-Waasland, ELZ Zuid-West-Waasland en ELZ Dender
Voor de eerstelijnszones:
• ELZ Oost-Meetjesland, ELZ West-Meetjesland
• ELZ Schelde en Leie en ELZ Aalst en ELZ Dender-Zuid
werden reeds 2 lokale coördinatoren aangeworven.
Deze lokale coördinatoren zullen, in afstemming met de netwerkcoördinatie van de drie netwerken
geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen, het implementatieproces van de conventie
‘psychologische functies in de eerste lijn’ realiseren, in co-creatie met de drie netwerken geestelijke
gezondheid en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.

Opdrachten

Netwerkgerichte opdrachten
• Vanuit een netwerkgerichte houding fungeren als aanspreekpunt voor- en verbinding vormen
tussen de (partners van de) netwerken geestelijke gezondheid en de eerstelijnspartners (verenigd
binnen de eerstelijnszones).
• Lokale multidisciplinaire samenwerking uitbouwen vanuit een Public Mental Health-perspectief
via een dubbele aanpak:
o Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau
met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder
meer klinisch psychologen/orthopedagogen, eerstelijnspsychologen in de netwerken
1Gezin1Plan, huisartsen, geïntegreerd breed onthaal, CLB, verpleegkundigen,
apothekers,… als ook scholen en jeugd(welzijns)werk), rekening houdend
met/vertrekkende vanuit bestaande goede praktijken.
VACATURE LOKALE COÖRDINATOR
(min. 0,8VTE tot min. eind 2023)
o Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een netwerk van gespecialiseerde
ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde
psychologische functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CAR, CGG,
psychiaters,…) op niveau van de eerstelijnszone(s) rekening houdend met/vertrekkende
vanuit bestaande goede praktijken.
• Ondersteunen van de eerstelijnszones bij het ontwikkelen van een gedeelde visie op lokale noden
en aanbod inzake multidisciplinaire samenwerking.
• Concretiseren van deze visie en het beantwoorden van de noden in een strategisch plan met
duidelijke doelstellingen.
• Capteren en signaleren van lokale noden i.f.v. de inzet en monitoring van het contingent.
• Ondersteunend werken in het verhogen van de leesbaarheid van het lokaal aanbod geestelijke
gezondheid.
• Organiseren van lokale opleiding, intervisie en/of supervisie en het bewaken van de
kwaliteitscultuur in samenwerking met de lokale partners en andere betrokkenen.
Opdrachten specifiek ten aanzien van KO/KP (en erkende organisatie)
• Fungeren als eerste aanspreekpunt in kader van praktische vragen vanwege de klinisch
psychologen, orthopedagogen en erkende organisaties die zich binnen de conventie engageren.
• Fungeren als eerste aanspreekpunt m.b.t. de inhoudelijke opvolging/coaching van de klinisch
psychologen, orthopedagogen en erkende organisaties die zich binnen de conventie engageren.
De lokale coördinator fungeert hierbij als een liaison tussen de netwerken geestelijke gezondheid en
de eerstelijnszones. Hij/zij neemt een neutrale en integere positie in ten aanzien van partners en
behartigt de belangen van de hervormingen geestelijke gezondheidszorg.
Profiel
• Netwerker gedreven door de uitgangspunten van de beoogde zorgvernieuwing en
verbreding
• Expertise in project-, proces-, strategisch en veranderingsmanagement
• Sociale en communicatieve vaardigheden:
o Je neemt als gedreven netwerker een positie als mediator aan ten opzichte van de
complexiteit en verschillende belangen van organisaties en partners
o Je werkt verbindend en stimuleert samenwerking en teamvorming
o Je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
o Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren
• Technische vaardigheden
o Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over verschillende initiatieven
heen
o Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren
o Je werkt gestructureerd en planmatig
o Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
o Je kan partners achter een gezamenlijke visie scharen
• Kennis:
o Affiniteit met of kennis van de eerste lijn (gezondheid, welzijn, onderwijs) is een
pluspunt
o Affiniteit met of kennis van geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg
o Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op
federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau) en de werking van de eerstelijnszones
• Algemeen:
o Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt
een neutrale houding ten opzichte van alle partners van de netwerken.
o Je bent mobiel en zet continu in op contacten met partners op het terrein. Je
beschikt aldus ook over een rijbewijs en hebt toegang tot een wagen voor
dienstverplaatsingen.

Vereisten

• Een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig
• Neutraliteit garanderen ten opzichte van alle partners van de netwerken
• Een open communicatie hanteren
• Deelname aan vorming, supervisie en feedbackmomenten bij FOD Volksgezondheid
• Mobiel en proactief aanwezig zijn op het terrein in jouw regio
Ons aanbod
• Je komt terecht in een nieuw samengesteld team
• Onmiddellijke indiensttreding in een contract (min. 0,8 VTE) tot min. eind 2023 (met
mogelijkheid tot verlenging)
• Verloning overeenkomstig met IFIC 17
• Standplaats/werkgever: CAW Oost-Vlaanderen

Solliciteren

• Bezorg uw motivatiebrief en CV met vermelding van voor welke regio(s) u solliciteert uiterlijk
op 09/05/2022 aan netwerkengg.ovl@gmail.com. De sollicitatiegesprekken gaan door op
18/05/2022 in de namiddag.
• Bijkomende informatie over deze vacature kan u opvragen bij:
o Ilse De Neef (ilse.deneef@pakt.be – 0490 44 59 53) of Liesl Vereecke
(liesl.vereecke@overlegplatformgg.be – 0491 56 96 54) voor de regio’s:
▪ ELZ Gent en ELZ Scheldekracht
▪ ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea
o Vanessa De Roo (netwerkcoordinator@ggzads.be – 0495 29 56 35) of Liesl Vereecke
(liesl.vereecke@overlegplatformgg.be – 0491 56 96 54) voor de regio’s:
▪ ELZ Noord-Oost-Waasland, ELZ Zuid-West-Waasland en ELZ Dende

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar netwerkengg.ovl@gmail.com