• Voltijds
  • Heverlee

Site Ter Bank

Functieomschrijving
voltijdse orthopedagoog in het BuBaO en BuSO die zowel leerlingen, personeel als ouders begeleidt.
Profiel
ervaring hebben in de sector

Jobgerelateerde competenties
Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen.Professionele documentatie actualiseren
De nood aan psychologische begeleiding vaststellenDe modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalenDe persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, … doorverwijzen
De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenenDe aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, …)
De persoon met een zorgbehoefte begeleidenDe psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, …)Aanpassingen voorstellen
De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyserenDe persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
Persoonsgebonden competenties
Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Plannen (= ordenen)
Zelfstandig werken
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Creatief denken (Inventiviteit)
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod
Je wordt tewerkgesteld binnen een enthousiast pedagogisch team

Plaats tewerkstelling
TER BANK BUITENGEWOON ONDERWIJS
Tervuursesteenweg 295 3001 HEVERLEE

Vereiste studies
Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
Werkervaring
Niet van belang
Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur – van 01 september 2021 tot 24 december 2021
Voltijds
Dagwerk

Plaats tewerkstelling
Tervuursesteenweg 295 3001 HEVERLEE

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: damiaan.ovaere@teb.ksleuven.be
Contact: Dhr. Damiaan Ovaere

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar damiaan.ovaere@teb.ksleuven.be