Website RTH Kwadrant

Krachtgericht Waas & Dender

zoekt verbindingsmedewerker (100%)
Regio Waas & Dender

Sinds september 2018 is Krachtgericht Waas & Dender actief als samenwerkingsverband voor 1 gezin-1 plan.

Na een pilootfase in de gemeenten Zele, Hamme, Waasmunster, Temse, Sint-Niklaas en Lokeren, breidt onze werking uit naar de 3 eerstelijnszones: Noord-Oost-Waasland, Zuid-West-Waasland en Dender. Meer dan 50 organisaties en lokale besturen engageren zich binnen ons samenwerkingsverband. Daarbij wordt een evenwaardig partnerschap geambieerd. Dit wil zeggen dat er respect is voor elkaars specifieke werking en expertise.

Het samenwerkingsverband is opgericht zodat gezinnen (en hun aanmelder) niet in de kou blijven staan wanneer hulp ontoereikend is, gezinnen op wachtlijsten staan, of de huidige hulpverlening niet voldoende blijkt. Medewerkers van ons verbindingsteam gaan met het gezin, aanmelder en andere relevante betrokkenen aan de slag om samen een gezinsplan op te maken vertrekkende vanuit de vragen van het gezin in het hier en nu. In het samenwerken met gezinnen zetten we in op verbinding en krachten in en rond het gezin. We werken daarbij samen vanuit een volwaardig partnerschap.

Het team bestaat uit medewerkers met verschillende expertises:

  Vraagverheldering
  Krachtgericht, netwerkversterkend samenwerken vanuit regie van de gezinnen
  (preventieve) opvoedingsondersteuning
  Vroegtijdig herkennen van psychische problemen/geestelijke gezondheidsproblemen/

ontwikkelingsproblemen
  Handicap-specifieke expertise
  Expertise in gezinnen met een migratie-achtergrond
  Omgaan met verontrustende situaties/maatschappelijke noodzaak
  Verbinding in gezinnen

Meer info te vinden op www.krachtgerichtwaasendender.be en www.rth-kwadrant.be Kwadrant is partner in dit samenwerkingsverband

en zoekt een verbindingsmedewerker (100%) om dit team te versterken. Opdrachten

Als verbindingsmedewerker ben je deel van ons multidisciplinair verbindingsteam met 39 medewerkers. We kiezen voor één integrale werking om onze visie in de regio te realiseren. We willen daarnaast inzetten op lokale krachten in onze regio.

vacature verbindingsmedewerker
Krachtgericht Waas & Dender
Elke verbindingsmedewerker is daarom hoofdzakelijk werkzaam in één van de 3 regionale werkingen, gelinkt aan de 3 eerstelijnszones Noord-Oost-Waasland, Zuid-West-Waasland en Dender. Een verbindingsmedewerker kan ook op vraag een gezin ondersteunen in een andere eerstelijnszone, wanneer de specifieke expertise van de verbindingsmedewerker hierin gewenst is.

Je vertrekt vanuit de vraag van het kind/de jongere (0 tot 25jaar) en zijn/haar gezin of context. Je doet dit vanuit de visie die door Krachtgericht Waas & Dender werd ontwikkeld. Samen met de andere teamleden bouw je die visie en methodieken ook verder uit.

Als verbindingsmedewerker kan je verschillende opdrachten vervullen:

1. Vraagverheldering, opmaak gezinsplan, faciliteren van een tafel en zo nodig verdere opvolging en coördinatie:

  Je zoekt samen met de cliënt en de aanmelder wie best betrokken wordt bij de opmaak van het gezinsplan tijdens een tafel
  Je geeft logistieke steun bij het organiseren van een tafel (praktische organisatie, opbellen van verschillende partners, laagdrempelige locatie regelen, datum afspreken…)
  Je faciliteert de tafel (het gesprek leiden – met doelgerichtheid en deontologie als richtlijn, het gesprek samenvatten, de conclusies en afspraken (= het plan) vastleggen…)
  Je zorgt ervoor dat:
o er tijdens een tafel een steunfiguur door de cliënt wordt gekozen
o de stem van elk gezinslid vertegenwoordigd is
o er afspraken zijn in functie van continuïteit en opvolging van het gezinsplan o het gezinsplan gedragen wordt door de verschillende betrokkenen (gedeeld

engagement).
2. Bieden van innovatieve flexibele hulp

  Wanneer blijkt uit het gezinsplan dat vragen van het gezin geen antwoord vinden, bied je flexibele generalistische ondersteuning aan, zo nodig op verschillende levensdomeinen, geënt op de vragen van het gezin. Je vertrekt hierbij van de krachten in en rond het gezin.
  Je zet bij het realiseren van de doelen met het gezin ook je eigen specifieke expertise in.
  Je hebt relevante ervaring opgebouwd in het werken kinderen/jongeren met een gedrags- en

emotionele problematiek
  Je hebt relevante ervaring in het werken met gezinnen, samen werken met scholen en

andere betrokken hulpverleners

Je profiel
  Je hebt expertise in één of meerdere van bovenstaande opdrachten (1 en 2).
  Je woont in de regio Waasland
  Je hebt minstens 3 jaar ervaring in het werken met kinderen/jongeren met een gedrags- en

emotionele problematiek, bij voorkeur in mobiele of ambulante context
  Je bent gedreven om naast het gezin te gaan staan en neemt hierbij vaak verschillende (faciliterende) functies op. Je zorgt ervoor dat het gezin maximaal de regie kan nemen.
  Je bent bezieler van krachtgericht en netwerkversterkend werken.

vacature verbindingsmedewerker
Krachtgericht Waas & Dender
  Je hebt ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en/of hun gezin.
  Je houdt van pro-actief contacten leggen met anderen in de zoektocht naar gepaste

ondersteuning voor gezinnen. Onder meer heb je een actieve houding om zicht te krijgen op

het lokale (hulp)aanbod.
  Je bent flexibel en creatief in het zoeken naar oplossingen.

Je werkt graag zelfstandig en in een multidisciplinair team.
  Een actieve bijdrage leveren in een context van een lerende/veranderende organisatie geeft

je energie.
  Je werkt graag samen met gezinnen, hun omgeving (natuurlijk/professioneel netwerk), met

collega’s, vanuit een nieuwsgierige houding en vanuit het principe van gedeelde

verantwoordelijkheid.
  Je volgt gerichte vormingen die je competenter maken in het uitvoeren van je rol als

verbindingsmedewerker.
  Gezien de uitgestrektheid van ons werkingsgebied, is beschikken over een rijbewijs en over

eigen vervoer aanbevolen. Je moet je zelfstandig, efficiënt en op eigen kracht kunnen

verplaatsen.
  Je bent bereid een goede match te zoeken tussen
o enerzijds de noden van de cliënt, waarbij avondwerk (geen weekendwerk) een realiteit kan zijn;

o en anderzijds je persoonlijk en familiaal functioneren. Ons aanbod

  Je maakt deel uit van een (ver)nieuwe(nde) organisatie.
  Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende en dynamische setting, met veel

vrijheid in je dagelijkse planning. We voorzien in opleiding en coaching. Loon-en arbeidsvoorwaarden: Barema 1A (volgens PC 319.01)
o Je krijgt een contract bepaalde duur vanaf 1 maart 2021 tot en met 30 maart 2022 met perspectief op een contract onbepaalde duur vanaf 2022.

o Glijdende uren en kans op thuiswerk
o Woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fiets wordt vergoed o Verplaatsingen in opdracht worden vergoed

  Je bent verankerd in Kwadrant door inhoudelijke teammomenten en interne vormingen, deze gaan door in MFC Sint Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge.
  Je kan gebruik maken van verschillende flexwerkplekken dicht bij cliënten en collega’s van het verbindingsteam.
Interesse
Voor meer informatie over deze vacature en functie kan je contact opnemen met
  Greet Hermans ( medewerker Kwadrant, greet.hermans@rth-kwadrant.be of 09/210.00.00)
  Tineke Wauters (teamcoördinator, GSM: 0474/50.07.16)
  Ann Dewulf (projectcoördinator, GSM: 0492/73.61.29)
vacature verbindingsmedewerker
Krachtgericht Waas & Dender
Solliciteren kan t.e.m. 03/02/2021 door je motivatiebrief en CV te versturen naar greet.hermans@rth-kwadrant.be

Op basis van de ontvangen CV’s en motivatiebrieven, worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 9 februari of donderdag 11 februari in MFC Sint- Gregorius, Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge.
vacature verbindingsmedewerker
Krachtgericht Waas & Dender

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar ronsevincent@hotmail.com