• Deeltijds
  • Gent

Website RTH Kwadrant

RTH-BEGELEIDINGSDIENST KWADRANT
VOOR GEZINNEN MET KINDEREN, JONGEREN MET EEN GEDRAGS- EN/OF EMOTIONELE STOORNIS

ADMINISTRATIEVE ZETEL: Jules Destréelaan 67 • 9050 Gentbrugge Tel. 09 210 00 00 • Fax 09 210 01 00 • E-mail info@rth-kwadrant.be

Jouw functie

Thuisbegeleidingsdienst Kwadrant zoekt een gezinsbegeleider voor gezinnen met kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (GES).

Het betreft een vervangingscontract omwille van ziekte, met onmiddellijke indiensttreding. Contractbreuk is 24u met mogelijkheid tot uitbreiding. Verloning gebeurt op basis van de sectorbarema’s, voor deze functie is dit het barema 1A (PC 319.01).

Jouw profiel

Als bachelor in de orthopedagogie sta je in voor de begeleiding van kinderen met een gedrags- en emotionele problematiek en hun ouders. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de thuiscontext. Je ondersteunt kinderen en hun ouders in het leren omgaan met moeilijkheden. Je helpt hen zoeken naar positieve krachten om het samen leven te vergemakkelijken.

Je bent een gemotiveerde, enthousiaste collega, die o een groot empathisch vermogen heeft o probleemoplossend kan denken
o zich flexibel kan opstellen

o het werk zelfstandig kan plannen en organiseren
o kan inspelen op de noden van het gezin en de kinderen
o veiligheid en structuur kan bieden
o grenzen kan en durft stellen
o bereid is avondwerk te verrichten
o kan omgaan met stress en crisissituaties
o multidisciplinair kan werken.
o je hebt kennis en inzicht in het werken met kinderen met een GES-

problematiek (minimum 2 jaar ervaring).
VACATURE GEZINSBEGELEIDER (Vervangingscontract 24u)
RTH-begeleidingsdienst KWADRANT is een
samenwerkingsverband in Oost-Vlaanderen Vergunde aanbieder van het Vlaams tussen volgende voorzieningen: Agentschap voor Personen met een Handicap
Wat kunnen wij je bieden
–  Een werkplek waar een team van orthopedagogen, psychologen en maatschappelijke werkers constructief samenwerken. Wekelijkse teamvergadering op campus van MFC St-Gregorius te Gentbrugge.
–  Een boeiende en afwisselende functie als gezinsbegeleider, met avondwerk.
–  Een job waar kinderen en hun gezinscontext centraal staan.
–  Glijdende uren en kans op thuiswerk.
–  Woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fiets wordt vergoed.
–  Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.

Hoe solliciteren?

Kandidaten sturen een gemotiveerde sollicitatiebief met CV naar Greet Hermans via greet.hermans@rth-kwadrant.be en dit uiterlijk tegen 03/02/2021.

Meer info over de inhoud van deze functie kan bekomen worden bij Greet Hermans via 09 210 00 00 of via mail. Meer info over RTH-Kwadrant op www.rth-kwadrant.be .

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 9/2/2021 of donderdag 11/02/2021.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar greet.hermans@rth-kwadrant.be