Site Monnikenheide-Spectrum

Monnikenheide-Spectrum biedt een gedifferentieerde dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De verschillende ondersteuningsvormen binnen de voorziening zijn de woonondersteuning (wonen op het domein en in het dorp), de dagbesteding (dagcentrum en atelierwerking) dagopvang en de tijdelijke opvang in het kortverblijf.

Monnikenheide-Spectrum zet 280 medewerkers in voor de ondersteuning van ruim 350 cliënten.  Vanuit een deskundige, cliënt- en contextgerichte benadering versterken ze de kwaliteit van leven van elke gebruiker in nauwe verbondenheid met hun omgeving en de samenleving.  Creatieve, uitdagende werkvormen in een mooie woon- en werkomgeving brengen kleur in het dagelijks leven.

Als orthopedagoog/psycholoog is de kwaliteit van de hulpverlening je primaire focus en geef je mee vorm aan het hulpverlenings- en kwaliteitsbeleid van de voorziening. De inhoudelijke modellen van Kwaliteit van leven, sociaal emotionele ontwikkeling, contextuele benadering en de focus op inclusie inspireren je bij het uittekenen van het cliëntperspectief.

Je neemt de zorginhoudelijke coördinatie voor je rekening, ondersteunt alle zorgverleners in de uitvoering van hun begeleidingsopdracht en werkt in nauw overleg met de afdelingshoofden die instaan voor de zorgorganisatie.  Je neemt een belangrijke rol op bij het opnamebeleid, de indeling van de woningen, de doorstroming van de cliënten.  Je brengt nieuwe inzichten bij de invulling van het dagelijkse woongebeuren, de activiteitenplanning, de organisatie van de vrije tijd.

Je bent hiervoor een spilfiguur in het multidisciplinaire team dat elke cliënt en familie omringt.

Daarnaast word je aangesproken door de beleidsmatige thema’s van zorgvernieuwing, ontwikkeling van nieuwe methodieken, onderzoek en verdieping, financiering van de zorg, …  Je wordt uitgedaagd door nieuwe projecten en opportuniteiten en verwerkt deze in een degelijk vormingsbeleid.

Je maakt deel uit van het team van orthopedagogen dat in staf staat bij de Algemeen en Pedagogisch directeur.  Samen neem je bovenstaande taken op in goede collegiale afstemming.

Je werkt voor het geheel van de voorziening.  Dit betekent dat regelmatige aanwezigheid op beide campussen, Zoersel en Wuustwezel (Gooreind), verwacht wordt.

 

Wij vragen:

·         Je hebt een diploma (Klinische) Orthopedagogiek of Klinische psychologie (master), bij voorkeur met enige zorginhoudelijke en/of beleidsmatige ervaring in de zorg voor personen met een beperking.

·         Je bent een gedreven medewerker die flexibel is in denken en doen.

·         Je kan, vanuit de nodige praktijkervaring, vlot inspelen op de behoeften van cliënten en begeleiders.  Je bent doordrongen van de dimensies van kwaliteit van leven en hebt kennis van het contextuele gedachtengoed.

·         Je kijkt graag verder dan het individuele cliëntperspectief en geeft mee vorm en inhoud aan het zorgbeleid van de voorziening.

·         Je kan planmatig werken en organiseren.  Je werkt graag samen binnen en buiten de voorziening en laat je inspireren door nieuwe methodieken en kennis.

·         Je werkt zelfstandig, inzichtelijk en verbindend.  Je hebt ervaring in het coachen en versterken van medewerkers.

·         Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen

 

Wij bieden

– Een contract van onbepaalde duur voor 80 % tot 100 % jobtime

– Verloning als master volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (paritair comité 319.01). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.

–  Een stimulerende werksfeer in een groene, moderne omgeving en een functionele infrastructuur.

–  Medewerkers van vzw Emmaüs genieten van extra voordelen (anciënniteitsverlof, aankoopvoordelen, premies, …)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar johan.vermeeren@emmaus.be