• Voltijds
  • Roeselare

MidWest-Vlaanderen Co-ncep

Project ‘De ideale wereld Westhoek/MidWest-Vlaanderen Co-ncept’ zoekt

1 Projectcoördinator  DIW

Jobtime: voltijds – bepaalde duur. Aanvang: 1 juni 2022

Standplaats: Roeselare

 

Droom jij ook van de ideale wereld in de jeugdhulp? Ben jij iemand die hier graag zijn schouders onder wil zetten? Dan is dit misschien iets voor jou!

 

Wie zijn wij

Co-ncept is een samenwerkingsverband tussen diverse voorzieningen actief in het brede veld van de jeugdhulp Westhoek/Midden-West-Vlaanderen/Houtland. Co-ncept brengt partners samen uit algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg en de zorg voor personen met een handicap. We zijn één van de drie pilootprojecten die varen onder de vlag van “De Ideale Wereld” van het Agentschap Opgroeien. We onderzoeken waarom trajecten in de jeugdhulp niet kunnen starten, blokkeren of helemaal stuklopen en hoe dat kan voorkomen worden. Het project loopt tot eind 2023.

 

Visie

 

In de oproep van het Agentschap wordt elke residentiële voorziening opgeroepen om zich af te vragen wanneer de organisatie botst op de eigen grenzen, wat de kinderen en jongeren nodig hebben om zich goed te voelen in de setting en hoe je dat als organisatie kan realiseren met zorg voor het personeel. Vanuit een gedragen verantwoordelijkheid wil ons samenwerkingsverband een antwoord bieden op geblokkeerde trajecten in de residentiële Jeugdhulp.

We willen daarbij overheen de bestaande kavels en kokers en procedures en protocollen kijken en inzetten op een bereikbare, betaalbare, begrijpbare, bruikbare en beschikbare jeugdhulp gestoeld op brede basisvoorzieningen en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen jeugdhulpaanbieders en actoren van buiten de jeugdhulp. We mikken op een vloeiende jeugdhulp waarbij de grenzen vervagen tussen mobiele, ambulante en residentiële werkvormen en waarbij we inzetten op flexibiliteit, maar ook continuïteit in hulpverleningstrajecten. Het versterken van de context is een belangrijk aandachtspunt.

Andere kernpunten zijn: snellere en meer bruikbare diagnostiek en regie zoveel als mogelijk bij de jeugdige en zijn of haar netwerk.

 

Functieomschrijving

–          Je bent het aanspreekpunt van het project De Ideale Wereld in de regio en legt de nodige  verbindingen met de stakeholders.

–          Je verzorgt de communicatie met de stuurgroep en de stakeholders in functie van de doelstelling en de randvoorwaarden van het project: je geeft op regelmatige basis updates aan de stuurgroep en de stakeholders over de voortgang van het project. Je fungeert als  informatieverstrekker voor iedereen die bij het project betrokken is, zowel intern als extern.

–          Je organiseert en documenteert de verschillende overlegmomenten over De Ideale Wereld. Concreet, je maakt afspraken en plant vergaderingen in, je beheert de agenda van de stuurgroep. Je notuleert bij vergaderingen.

–          Je stelt de planning op en bewaakt de uitvoering van het project, samen met de stuurgroep en de stakeholders.

–          Je bevraagt de verschillende partners om – samen met de stuurgroep – te komen tot een beter zicht op de noden en de mogelijkheden in de jeugdhulp (op het vlak van uitsluitingscriteria, de nood aan alternatieve trajecten, de mogelijkheden tot sneller inzetbare diagnostiek en tot meer continuïteit, …).

–          Je stimuleert en ondersteunt de inbreng van jongeren en hun context.

–          Je vertaalt de voorstellen van de stuurgroep en de verschillende werkgroepen in concrete en haalbare experimenten en onderzoeken en rapporteert hierover aan de stuurgroep.

–          Je coördineert de verschillende operationele sporen (uitgewerkt op basis van de voorstellen van stuurgroep en werkgroepen) en je zorgt daarbij voor een sterke verbinding met inhoudelijke, organisatorische en uitvoerende partners.

 

Je profiel

 

–          Je bent houder van minimaal een graduaat of bachelor diploma met voorkeur in de orthopedagogie, sociaal werk, gezinswetenschappen, psychologie of een ander evenwaardig diploma.

–          Je hebt ervaring met het opvolgen van innovatieve verbeterprojecten in de sociale sector

–          Je bent stressbestendig. Werken onder tijdsdruk en  kunnen omgaan met tegenslagen of vertraging is daarom erg belangrijk.

–          Je bent ordelijk. Je bent sterk in organiseren en structureren van inhoudelijke processen.

–          Je bent flexibel. Je takenpakket is divers en er kunnen veel onverwachte zaken gebeuren. Heb je naast het brengen van structuur ook de nodige flexibiliteit?

–          Je bent sociaalvaardig en collegiaal ook met externe partners. Het is daarom belangrijk dat je goed kunt samenwerken en helder communiceert.

–          Je kunt goed improviseren. Dit project is anders en je kunt dus niet terugvallen op routine. Onverwachte situaties kunnen zich overal voordoen en improvisatietalent is zeer handig.

–          Je hebt doorzettingsvermogen.

–          Je bent proactief. Je wacht niet totdat een project misloopt om actie te ondernemen.

–          Je hebt kwalitatieve administratieve vaardigheden, vlotte pen in mails en verslagen, plannen van vergaderingen met veel partners,…

–          Je kent de sociale kaart en bent een netwerker, het schrikt je niet af om snel en adequaat contacten te leggen.

 

Wat bieden wij:

 

–          Een voltijdse functie (B1a) met een contract bepaalde duur tot eind 2023 volgens de barema’s en premies die gelden in PC 319.01;

–          Een variabel uurrooster;

–          Dagelijkse opvolging en aansturing door de kernpartner OC Sint-Idesbald – Roeselare, gemandateerd door de stuurgroep.

 

Hoe solliciteren:

 

Motivatiebrief met CV voor 14 mei richten aan: filip.coussee@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar filip.coussee@sint-idesbald.broedersvanliefde.be