• Overal

P.C. Dr. Guislain
onbepaalde duur – 80% – bachelordiploma in de
menswetenschappen
    
Solliciteer

Werken bij ons Vacatures Stages Vrijwilligers Contact
Voorstelling van de organisatie
Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle
plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de
Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch
kwetsbare mensen.
Outreach De Steiger (PC Dr. Guislain) is een klein mobiel team dat werkt voor (jong)volwassen met een
verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid, én met hun omgeving. Het
team probeert – tijdelijk en outreachend – de geestelijke gezondheid van deze vaak kwetsbare cliënten te
ondersteunen en hun omgeving sterker te maken in het omgaan met moeilijk gedrag of psychi(atri)sche
stoornissen.
Dit team is ingekanteld in de GGZ-netwerken Pakt en Ads en werkt voor Oost-Vlaanderen.

Functie

Je staat in voor advies, coaching, ondersteuning, … van cliënten, maar vooral van hun omgeving (zowel
natuurlijk als professioneel netwerk).
Je werkt mobiel en je gaat ter plaatste, in de context van de cliënt en zijn of haar omgeving, waar die zich
ook bevindt (VAPH, scholen, thuissituaties,…).
Je werkt steeds in tijdelijke trajecten, die op maat zijn van wat er nodig is en er dus heel verschillend
kunnen uitzien.
Je gaat aan de slag met vastgelopen situaties, waarbij je de geestelijke gezondheid van cliënten in
holistisch perspectief bekijkt en een omgeving tracht te versterken in emotionele beschikbaarheid, in het
begrijpen van dynamieken en gedrag en in het zich afstemmen op basale emotionele noden.
Eerder dan zelf over te nemen, probeer je ondersteuners te coachen, en omgevingen met elkaar te
verbinden en te laten samenwerken in een stevig ondersteuningsnetwerk.

Profiel

Je behaalde een bachelor diploma in de menswetenschappen (o.a. verpleegkunde, orthopedagogie,
maatschappelijk werk, … )
Je beschikt over enkele jaren ervaring met zowel de doelgroep als hun omgeving (familieleden,
begeleiders/teams, …).
Je hebt een boon voor (jong-)volwassenen met een verstandelijke beperking en problemen met hun
geestelijke gezondheid, én voor de mensen uit de omgeving van deze kwetsbare cliënten.
Je hebt affiniteit met het mobiel en laagdrempelig ondersteunen van deze doelgroep in hun thuis- , woonen/of dagbestedingsmilieu.
Je beschikt over een goed observatievermogen, je hebt scherpe beeldvormende en psycho-educatieve
vaardigheden, en je bent thuis in het coachend aan de slag gaan met netwerk-leden.
Je kent het ontwikkelingsdynamisch kader van emotionele ontwikkeling (A. Došen) en kan dit omzetten
naar de praktijk en in verbinding brengen met andere holistische visies, methodieken en kaders.
Je bent vaardig om directe ondersteuners van deze cliënten met probleemgedrag op een motiverende
manier te versterken, eerder dan je als expert op te stellen.
Je bent in staat om een traject alleen te begeleiden of in duo, mits ruggensteun van een klein team.
Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en een goed inlevingsvermogen.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden en kan degelijke verslaggeving opstellen en informatie
uit gesprekken en observaties verwerken tot advies en beeldvorming.
Je kan je vlot aanpassen aan veranderende verwachtingen en omstandigheden in trajecten;
onvoorspelbaarheid is eerder uitdagend dan ongewenst. Je bent in staat om je agenda zelf te beheren en
flexibel te schakelen.
Je beschikt over een rijbewijs en persoonlijk vervoer.

Aanbod

Een heel fijne job met contract van onbepaalde duur.
80%- tewerkstelling, met flexibele ‘agenda’; tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.
Startdatum: onmiddellijke indiensttreding of in overleg.
Een boeiende en uitdagende functie waar het nemen van verantwoordelijkheid sterk gestimuleerd en
gewaardeerd wordt.
Een ervaren team, waarop je kan terugvallen; met periodieke supervisiemomenten en teamdagen.
Een uitgebreide en up to date gehouden bibliotheek met vakliteratuur; bijwonen en op termijn ook zelf mee
vorm geven van studiedagen, symposia en congressen.
De ondersteunende omkadering van een hedendaags psychiatrisch ziekenhuis
Verloning volgens IFIC 14 met overname van relevante anciënniteit. Aangevuld met
hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, …
Bijkomende informatie
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Leen De Neve – T 09 243 55 55 (receptie
Campus St-Alfons) of T 0492 13 55 85.
Solliciteren via de website (www.guislain.be) kan tot en met 25 juni 2022 t.a.v. mevrouw Christine De Vrieze,
directeur patiëntenzorg.

Heb je een vraag?

Met vragen over een specifieke vacature kan je terecht
bij de contactpersoon die in de vacature zelf wordt
vermeld. Heb je een andere vraag, dan helpen onze
stafmedewerkers HR je graag verder.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bart@vvo.be