• Overal

OVER KOHESI…

Iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. Mentaal en emotioneel. Zeker wie van bij de start minder
kansen kreeg. Wanneer iemand psychisch vastloopt, zijn de eigen krachten het vertrekpunt voor herstel.
Die bronnen inzetten start met gezien en gehoord worden. Verbinding werkt. Samen kunnen we veel.
KOHESI biedt een warm onthaal. Samen met cliënten en hun steunfiguren zoeken we actief het geschikte
antwoord op de hulpvraag. Gedeelde verantwoordelijkheid en begeleiding op maat zorgen voor
duurzame stappen. In onze huizen bieden we verschillende specialisaties onder één dak. Die ruime blik en
creatieve ervaring maken groei mogelijk. Voor iedereen.
Het unieke is dat we door schaalgrootte voluit gaan en kunnen investeren in vernieuwing. Hier nemen we
het voortouw. We bundelen het netwerk in organisatievorm. Dit geeft veel mogelijkheden. We vertalen
het hersteldenken naar medewerkers via een ontwikkelingsgerichte visie.

JOBOMSCHRIJVING

 In het CAR werk je met
Kinderen/jongeren met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en gedragsproblemen
en hun ouders
 Je takenpakket:
-Psychodiagnostiek:
*Intelligentieonderzoek
*(Context) Anamnese
*Spel- en klasobservaties
*Afname vragenlijsten (o.a. sensorisch profiel, SEO-R…)
-Begeleiding/behandeling:
*Individuele behandeling/begeleiding van het kind of de jongere
*(Psycho-)educatie t.a.v. de ouders omtrent problematiek van het kind of de jongere
*Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
*Groepsbegeleiding (o.a. Sherborne, Impact, Griefelen,…)
-Overleg:
*Deelnemen aan de teamvergaderingen vanuit de eigen specifieke bevoegdheid
*Overleg met ouders/opvoedingsverantwoordelijke(n)/school
*Informatie uitwisselen en evolutie van behandeling bespreken
*Adviesgesprek; verwijzingsgesprek
-Administratie:
*Opstellen van een handelingsplan
*Verslagen maken voor externe diensten

VACATURE

Klinisch orthopedagoog CAR Hasselt

(50%)

*Verslagen maken in functie van verlenging en einde behandeling

PROFIEL

 Ervaring in een vergelijkbare functie strekt tot aanbeveling
 Vlotte communicatieve vaardigheden
 Zorgvuldigheid en stiptheid in omgang met cliënten. Betrouwbaarheid.
 Zelfstandig kunnen werken en tegelijkertijd afstemmen in het multi-, inter- en transdisciplinair team
 Verantwoordelijkheidszin
 Leergierig en reflectief (je staat open voor het geven en ontvangen van feedback)

Jouw KRACHT in onze organisatie?

Je wil vanuit jouw unieke talent, passie en
ervaring samen met ons het verschil maken in de
geestelijke gezondheidszorg. Je vertrouwt op
open communicatie en feedback als basis voor
samenwerking. Je gelooft in de kracht van
verbinding om tot betere, creatieve oplossingen
te komen. Je gaat voor echt engagement en wil
up-to-date en alert blijven voor nieuwe noden in
de samenleving
Leer Kohesi en CAR kennen via: www.kohesi.be

Onze KRACHT voor jou?

Een warme, uitdagende werkplek, die inzet op
professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Een contract van onbepaalde duur, 50% jobtime.
Datum in dienst: 1-10-2022.
Verloning conform IFIC Barema 16.

HERKEN JE JEZELF?

Stuur dan je motivatie en CV voor 11/7/2022 naar Katrien Verhelpen, teamcoördinator
(k.verhelpen@kohesi.be ) en Kristien Hebbrecht, zorgmanager (k.hebbrecht@kohesi.be)

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bart@vvo.be