• Voltijds
  • Antwerpen
  • Deze positie is vervuld

Site KATR!NAHOF

thuis in ondersteuning

Als orthopedagoog sta je onze cliënten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg
voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je
brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de
nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën.

Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:
– jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij volwassenen met
een verstandelijke beperking en hoe je hier mee omgaat;
– samen met je collega’s breng je de wensen en noden van onze cliënten in kaart, diagnosticeer je het
probleemveld en stel je in overleg met elke cliënt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
– je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan
in een interdisciplinaire context;
– je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel
ondersteuningsplan in al zijn facetten;
– naast de zorg voor onze cliënten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
– je ondersteunt en adviseert collega’s vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
– je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de
deskundigheidsbevordering van het team;