• Voltijds
  • Antwerpen
  • Deze positie is vervuld

Site KATR!NAHOF

thuis in ondersteuning

Als orthopedagoog sta je onze cli├źnten bij om hun leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen en draag je zorg voor de nodige betrokkenheid van mensen die hen omringen.
Je werkzaamheden binnen de sociaalpedagogische dienst zijn divers en uitdagend. Je durft de juiste vragen stellen, je brengt focus aan, je geeft en ontvangt feedback en je bent van je woord. Elke dag is anders en we geven je de nodige ruimte voor eigen inbreng en nieuwe idee├źn.

Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit:
– jij weet als geen ander welke uiteenlopende en complexe situaties er kunnen spelen bij volwassenen met een verstandelijke beperking en hoe je hier mee omgaat;
– samen met je collegaÔÇÖs breng je de wensen en noden van onze cli├źnten in kaart, diagnosticeer je het probleemveld en stel je in overleg met elke cli├źnt en zijn omgeving een individueel ondersteuningsplan op;
– je bent verantwoordelijk voor de realisatie, de evaluatie en de nodige bijsturing van het ondersteuningsplan in een interdisciplinaire context;
– je ziet toe op een correcte en volledige dossiervorming en je borgt de kwaliteit van het individueel ondersteuningsplan in al zijn facetten;
– naast de zorg voor onze cli├źnten, geef je een toegevoegde waarde binnen ons team;
– je ondersteunt en adviseert collegaÔÇÖs vanuit je expertise tijdens overleg en intervisiemomenten;
– je levert graag een bijdrage aan innovatie en methodiekontwikkeling om te kunnen bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van het team;
– je geeft ondersteuning aan de dienst Begeleid Werken !NKLUS en de dienst Mobiele Woonbegeleiding L!V!NG, waar je ook effectief als woonbegeleider aan de slag gaat met enkele concrete dossiers.

Jouw kernopdracht als woonbegeleider ziet er als volgt uit:
– Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en bespreking van het individueel ondersteuningsplan.
– Je stelt concrete doelen op vanuit het ondersteuningsplan en volgt deze op.
Concreet sta je in voor de coaching van de cli├źnt in zijn wooncontext op verschillende levensdomeinen:
psychosociaal, administratief, medisch, wonen, dagbesteding, vrije tijd en sociaal netwerk.
– Je legt contacten met andere betrokken hulpverleners op basis van je kennis van de sociale kaart, steeds in overleg met de cli├źnt.
– Je draagt bij tot een goede samenwerking met alle belanghebbenden (bv. familie, interne en externe
diensten, bewindvoerder) en co├Ârdineert het ondersteuningsaanbod.

Ons aanbod
Je komt terecht in een ge├źngageerd team van orthopedagogen waarin je verder kan ontplooien.
Je opdracht is gevarieerd: naast orthopedagogische ondersteuning van begeleiders, ook zelf concreet aan de slag gaan als woonbegeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen.
We bieden je een deeltijdse job 19/38u voor onbepaalde duur volgens barema L1 (licentiaat/master) van Paritair Comit├ę 319.01 al naargelang je ervaring. Je tewerkstelling wordt tijdelijk uitgebreid met een vervangingscontract woonbegeleider L!V!NG van 19/38 tot ongeveer 31 augustus 2022.
Je kan rekenen op een flexibele arbeidsregeling. Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af.
We bieden een aantrekkelijke verlofregeling met extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en je wordt vergoed voor dienstverplaatsingen.
Je kan beschikken over een laptop en een smartphone.