Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

CONGRES INTERNATIONAL PARENTING PROGRAM

Een solidaire gemeenschap helpt ouders met het grootbrengen van hun kinderen in moeilijke omstandigheden.

‘It takes a whole village to raise a child’ is een alom bekend Afrikaans gezegde.
Onze wereld  is echter onderhevig  aan diverse veranderingen: globalisering, vooruitgang op het vlak van technologie (ICT) en wetenschappelijke inzichten (werking van het brein, medische kennis, … ) geven ongekende mogelijkheden én stellen ons ook voor uitdagingen.

Er is sprake van een superdiverse, meer geïndividualiseerde en meer gepolariseerde samenleving, van erosie van sociale cohesie en van een diversiteit aan relatie- en gezinsvormen…
Wat betekent ouderschap in deze verander(en)de wereld, een wereld met veranderingen die niemand onberoerd laten?

•    Hoe brengen we in deze context kinderen groot?
•    Hoe kunnen we in deze verander(en)de wereld solidair met ouders zijn?
•    Wat betekent dat en hoe ervaren ouders dat?
•    Wat hebben ouders nodig?
•    En wat betekent dat dan voor de professional?

wat?

Op 24, 25 en 26 maart 2020 ontvangt de opleiding Bachelor Orthopedagogie van UCLL, de hogeschool van de ‘moving minds’, studenten en docenten van diverse hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen, Nederland, Malta, Finland, Litouwen en UK rond het thema ‘parenting’ (ouderschap).
In dit internationaal uitwisselingsprogramma laten we ouders aan het woord, aangevuld met de stem van de professionals, over de uitdagingen die deze verander(en)de wereld op vlak van solidariteit met ouders ons stelt.

voor wie?

Naast studenten en docenten van het consortium ‘Internatonal Parenting Program’ is iedereen met interesse voor het thema welkom voor het hele congres of voor een dag(deel) hierbinnen. Deelname is gratis.  Het aantal plaatsen is beperkt.

praktische info

  • Middaglunch is niet inbegrepen. Op campus Diepenbeek kan enkel met bancontact betaald worden.
  • Voertaal is Engels. Tijdens de uitwisselingsmomenten wordt er ondersteuning geboden zodat dialoog mogelijk is.