Laden Evenementen

Shared Decision Making is een gespreksmodel dat geschikt is bij waardegevoelige beslissingen en past binnen de visie op persoonsgerichte zorg. Om tal van redenen krijgt dat model in Vlaanderen geen
vaste voet aan de grond. Hoe kunnen we die hinderpalen uit de weg ruimen? En wat zijn de mogelijkheden voor de toepassing van dat model in de geestelijke gezondheidszorg?

Kan Shared Decision Making aangewend worden bij mensen met verminderde wils- of beslissingsbekwaamheid, bv. door een acuut psychiatrisch ziektebeeld. Mogelijk biedt Substitute Decision Making een uitweg en moet iemand anders in hun plaats beslissen of hen vertegenwoordigen. Een andere mogelijkheid is Supported Decision Making, waarbij de patiënt juist ondersteund wordt in zijn ‘restbekwaamheid’
en eigen beslissingsproces. Maar hoe gaat dat dan in tijden van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid?
19.00 – Onthaal

19.25 – Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 – Shared Decision Making, het gespreksmodel voor de psychiatrie?
prof. dr. Chantal van Audenhove, LUCAS – KU Leuven
prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater

21.00 –  Slot
Livestreaming

Aan deze vormingsavond kan je deelnemen op locatie ofwel via livestreaming. Voor de livestreaming ontvang je vooraf een Zoom-link.

Inschrijven verplicht

Deelname aan deze vormingsavond is beperkt tot zorgverleners. De deelname is gratis, inschrijven verplicht.

Mondmasker

Draag een mondmasker indien je deelneemt op locatie.

Accreditering

Accreditering ethiek is aangevraagd.
Neem je deel via livestreaming? Je accrediteringsregistratie voor het RIZIV gebeurt op basis van de tijdsduur van je Zoom-deelname.

Vragen?

carine.verbiest@upckuleuven.be