Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Aansluitend op het Veranderforum Eerstelijnszone West-Limburg van 26 september, nemen we u graag mee voor het verdere verhaal. (De PowerPointpresentatie kan aangevraagd worden via: secretariaat@lmnwk.be.)

Dit veranderforum focuste op de twee eerstvolgende, af te werken topics:

De voorlopige zorgraad samenstellen voor onze eerstelijnszone, ELZ West-Limburg
Dit volgens de richtlijnen (in essentie in PowerPointpresentatie: dia 6 tem 10).
Met dank aan het voltallige veranderteam dat dit realiseerde! (Dia 40)

De kandidaten hiervoor, kregen van het veranderforum unanieme goedkeuring.

Maak kennis met hen doorheen dia 11 tem 32.

Een tweejarig beleidsplan voor onze eerstelijnszone, West-Limburg, vorm geven.
Dit is, volgens de richtlijnen, op te stellen in strategische en operationele doelstellingen uit te werken (dia 33 tem 37)
De leden van het veranderforum gaven in kleinere gesprekstafels alvast hun input bij de strategische doelstellingen die onze ELZ prioriteit geeft. Wij bundelen nu de input en werken graag het beleidsplan uit, samen met u:

Uw ideeën zijn zeker welkom! Zijn er knelpunten die aandacht vragen en hebt u creatieve Ideeën om deze aan te vatten? Acties die lopen en meer draagkracht kunnen krijgen door samenwerking? Ideeën voor acties (waar willen we aan werken? wie en wat hebben we hiervoor nodig?)
We horen ze graag voor 15 november.

Op 12 december, tijdens het eerstvolgende veranderforum, leggen we het beleidsplan ter goedkeuring voor. (De eerdere voorziene datum 13 november vervalt)
Hoe we dit veranderforum best organiseren, werken we momenteel uit. De uitnodiging volgt.

Als u alvast 12 december veranderforum ELZ West-Limburg, wil noteren?